Repozytorium

Zawieszenie lub unieważnienie certyfikatu

Co zrobić aby unieważnić lub zawiesić certyfikat? Aby zawiesić lub unieważnić certyfikat kwalifikowany, należy wypełnić formularz online ->   Przed dokonaniem czynności zapoznaj się z poniższymi informacjami! Kto może dokonać czynności unieważnienia/ zawieszenia certyfikatu kwalifikowanego? Certyfikat kwalifikowany zawierający dane Subskrybenta może zostać unieważniony/ zawieszony tylko na jego…

Repozytorium
Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE Serwis internetowy https://sklep.eurocert.pl/ prowadzony jest przez EuroCert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-844), przy ul. Puławskiej 474, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408592, NIP: 9512352379,…

Repozytorium
Dowiedz się więcej

Lista bezpiecznych urządzeń (QSCD)

Bezpiecznym urządzeniem do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego zgodnie z wymaganiami ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do…

Repozytorium
Dowiedz się więcej

Certyfikaty EuroCert potwierdzające zgodność z przepisami Rozporządzenia eIDAS

Świadczone przez nas usługi spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa i Rozporządzenia eIDAS, co potwierdzają uzyskane certyfikaty. Jako kwalifikowany dostawca usług zaufania podlegamy cyklicznym audytom potwierdzającym zgodność z międzynarodowymi wymogami dla usług zaufania. Poniżej przedstawiamy aktualne certyfikaty dla poszczególnych usług. Certyfikat Eurocert dla usługi Podpisu Kwalifikowanego Certyfikat Eurocert dla usługi Pieczęci Kwalifikowanej…

Repozytorium
Dowiedz się więcej

Certyfikaty ROOT i listy CRL

Certyfikaty ROOT Instalator certyfikatów Kompletny zestaw certyfikatów w formie instalatora - Pobierz Certyfikaty Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert root) Certyfikat root Nardowego Centrum Certyfikacji (NCCert) ważny od 26 października 2009 do 27 października 2020 (stary root) - pobierz plik .crt Certyfikat root Nardowego Centrum Certyfikacji (NCCert) ważny od 9 grudnia 2016 do 10…

Repozytorium
Dowiedz się więcej