biuro@eurocert.pl +48 22 490 36 45

Certyfikaty i listy CRL

Zaświadczenie certyfikacyjne EuroCert QCA ważne od 14 stycznia 2014 do 15 stycznia 2019 -  pobierz plik .der

Lista CRL dla certyfikatów kwalifikowanych  - Lista CRL

W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem certyfikatów lub aktualnych list CRL prosimy o kontakt:
 

telefon:  (22) 490 49 86
 

e-mail:    wsparcie@eurocert.pl
 

Listy unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych dostępne są na stronach Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl