Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Cyfrowa Gmina to rządowy program, dzięki któremu gminy z całej Polski mogą znacząco przyspieszyć procesy cyfryzacji. Przystępując do programu, samorządy mogą liczyć na dofinansowania działań związanych m.in. z zakupem sprzętu IT, usług cyfrowych oraz kwalifikowanych usług zaufania. Dowiedz się, na co można wykorzystać pieniądze i jak złożyć wniosek.

 

Co to jest program Cyfrowa Gmina?

 

Program Cyfrowa Gmina realizowany jest w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, finansowanego z Funduszy Europejskich (programu React-EU). Jest to konkurs dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich z całej Polski, którego celem jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządowych. W ramach programu każda gmina, która zdecyduje się wziąć w nim udział, może uzyskać wsparcie od 100 000 do 2 000 000 złotych. Obowiązuje tu dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, bez wkładu własnego, dzięki czemu samorządy będą mogły łatwo rozliczyć się z poniesionych wydatków.

 

Dobrą wiadomością jest także to, że w ramach programu będą także refinansowane wydatki poniesione przez dany samorząd od lutego 2020 r., czyli od początku pandemii.

 

Cyfrowa Gmina – Nabór i wnioski 2021

 

Pierwszy, miesięczny nabór ruszył 18 października 2021 r. i mogą w nim wziąć udział 733 gminy, z 2477 gmin w całej Polsce. Dla pozostałych samorządów są przeznaczone kolejne 2 runy konkursu grantowego, w ramach których będzie można składać odpowiednie dokumenty.

Wzór wniosków dostępny jest na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. (https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina)

 

Co można kupić w ramach projektu Cyfrowa Gmina?

 

Za fundusze z konkursu można kupić sprzęt informatyczny dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych, a także placówek oświatowych nadzorowanych przez gminę. Możliwy jest zakup akcesoriów, np. czytników e-dowodów, skanerów, signature pad’ów, jak i również podpisów kwalifikowanych.

 

Konkurs grantowy Cyfrowa Gmina umożliwia samorządom wystąpienie o dotację na zakup licencji i oprogramowania, dzięki którym można realizować e-usługi. Pieniądze mogą zostać także przeznaczone na usługi chmurowe wspierające pracę zdalną, na oprogramowanie do komunikacji online czy na systemy elektronicznego obiegu dokumentów, dla których dodatkowo można wdrożyć pieczęć kwalifikowaną. Z konkursu mogą być finansowane ponadto hostingi, systemy do głosowań elektronicznych, aplikacja mobilne do komunikacji z mieszkańcami czy licencje na systemy operacyjne i kompatybilne produkty.

 

Dzięki konkursowi samorządy mogą ponadto uzyskać dotacje na zakup szkoleń z zakresu edukacji cyfrowej dla urzędników. Możliwe będzie również opłacenie usług analitycznych i ekspertyz, tj. audyty cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego czy usługi dostępu i migracji danych do chmury obliczeniowej.

 

Usługi kwalifikowane w projekcie Cyfrowa Gmina  

 

Wiele usług IT w ramach projektu cyfrowa gmina można zakupić u kwalifikowanego dostawcy usług zaufanych EuroCert. Przyjrzyjmy się, jakie są to usługi oraz z jakimi korzyściami dla biznesu i administracji wiąże się ich stosowanie.

 

Podpis kwalifikowany EuroCert

 

Osoby decydujące o zakupie sprzętu i usług IT w samorządach mogą przeznaczyć dotację m.in. na zakup usługi kwalifikowanej, jaką jest np. elektroniczny podpis kwalifikowany EuroCert, który służy do podpisywania e-dokumentów i korzystania z wielu platform rządowych.

Wśród korzyści, jakie płyną ze stosowania podpisu kwalifikowanego w administracji, można wymienić m.in.:

 • możliwość zapewnienia ciągłości działania urzędu w trybie pracy zdalnej
 • oszczędności finansowe, związane z mniejszym zapotrzebowaniem na papier i prowadzenie archiwum dokumentów
 • przyspieszenie procesów biznesowych (mniej dokumentów w formie papierowej)
 • szersze zastosowanie w porównaniu do Profilu Zaufanego

 

Pieczęć kwalifikowana EuroCert

 

Samorządy mogą zdecydować się również na zastosowania e-pieczęci kwalifikowanej, dzięki której można zautomatyzować i przyspieszyć elektroniczne pieczętowanie dokumentów bez umieszczania imienia i nazwiska konkretnego urzędnika.

 

Korzyści jakie daje pieczęć kwalifikowana w administracji to:

 • łatwiejsze zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów EZD dzięki możliwości integracji systemu z chmurową pieczęcią kwalifikowaną oraz automatyzacji procesów
 • automatyzacja wydawania różnych zaświadczeń i danych (np. wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków w geodezji), co wynika z nowych przepisów KPA
 • wydawanie elektronicznych tytułów wykonawczych
 • prowadzenie e-akt osobowych

 

Więcej o zastosowaniu pieczęci w administracji, wynikających z KPA znajdziesz w naszym artykule – Pieczęć elektroniczna w administracji publicznej. Nowelizacja KPA 2021

 

U dostawcy usług zaufanych EuroCert, podmioty administracyjne znajdą usługę e-pieczęci w różnych modelach. Jedną z opcji jest pieczęć chmurowa wraz z serwerowym oprogramowaniem podpisującym, z którym można się integrować za pomocą udostępnionego REST API. Jest to gotowe rozwiązanie, które z łatwością zintegruje się z dowolnym system zamawiającego w modelu SaaS lub On-premise.

 

Jeśli jednostka administracji publicznej nie posiada potrzeby automatyzacji procesów lub zasobów do integracji, może wybrać pieczęć kwalifikowaną na karcie. Z tej opcji może korzystać wielu pracowników i będzie ona wystarczająca w niektórych sytuacjach.

 

Certyfikaty do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej

 

Należy pamiętać także, że do 1 stycznia 2022 roku, wszystkie podmioty administracji publicznej muszą zostać podpięte do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. Węzeł Krajowy umożliwia obywatelom m.in. korzystanie z e-usług publicznych z wykorzystaniem jednego, bezpiecznego loginu i hasła. Podłączenie urzędu do KWIE wymaga jednak zakupu pakietu certyfikatów, które umożliwiają odpowiednie przeprowadzenie integracji z systemami. Takie certyfikaty można szybko uzyskać u dostawcy usług zaufania EuroCert. Dobrą wiadomością jest to, że taka usługa wpisuje się w ideę projektu Cyfrowa Gmina, a jej zakup może zostać sfinansowany ze środków w ramach projektu.

 

Więcej informacji o tym certyfikacie znajdziesz w naszym artykule – Jak uzyskać certyfikat do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej?

 

Urządzenia kryptograficzne

 

Dodatkowo podmioty, zainteresowane projektem Cyfrowa Gmina, mogą znaleźć w ofercie EuroCert różnego rodzaju narzędzia kryptograficzne, tj.:

 • karty kryptograficzne do systemu Źródło
 • zawansowane moduły kryptograficzne HSM, które można zakupić na własność i umieścić na nich pieczęć kwalifikowaną
 • czytniki do kart stykowych i zbliżeniowych oraz e-dowodów w wielu różnych opcjach