PIIB – cyfrowa rewolucja na placu budowy!

Eurocert razem Polską Izbą Inżynierów Budownictwa przygotował ofertę dedykowaną na podpis kwalifikowany dla członków PIIB.

Cyfryzacja budownictwa

Obecnie obywatele mają już możliwość szybkiego wnioskowania drogą online o pozwolenia na budowę za pośrednictwem serwisu e-Budownictwo, którym administruje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Dzięki rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków, od 31 lipca 2021 w niektórych starostwach powiatowych można już korzystać z portali, które umożliwiają złożenie wniosku online w celu uzyskania stosownych wypisów i wyrysów. Również wnioski o wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być składane przez Internet i kierowane do urzędów miast czy gmin.
Najwygodniejszym narzędziem z jakiego można skorzystać jest, kwalifikowany podpis elektroniczny.

Umów się na bezpłatne konsultacje


    Pigułka wiedzy o KSeF

    E-wnioski w procesie budowlanym – korzyści dla biznesu i obywateli

    Jakie korzyści wiążą się ze składaniem wniosków elektronicznych z pomocą portalu e-Budownictwo? Oto najważniejsze zalety: