Wybierz język/Choose language:

Wybierz i wypełnij odpowiedni formularz w celu unieważnienia/zawieszenia certyfikatu

JESTEM WŁAŚCICIELEM CERTYFIKATU
Chcę unieważnić/zawiesić certyfikat, który zawiera moje dane osobowe lub dane osobowe poszerzone o informacje na temat reprezentowanej firmy.
JESTEM PEŁNOMOCNIKIEM FIRMY
Chcę unieważnić/zawiesić certyfikat pracownika mojej firmy, który zawiera dane osobowe subskrybenta i dane firmowe.