15 marca 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowany projekt ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur, który będzie obowiązkowy dla przedsiębiorców od 1 lipca 2024 r. Wdrożenie KSeF, według założeń, ma przyspieszyć digitalizację w sektorze publicznym i polskich przedsiębiorstwach, co znacząco usprawni prowadzenie biznesu. Jakie nowe regulacje wprowadza projekt względem jego pierwotnej wersji? Jakie aktualizacje uwzględniono w wyniku konsultacji społecznych? Pełną odpowiedź znajdziesz właśnie w tym artykule. 

Warto przypomnieć, że polscy przedsiębiorcy mogą już korzystać dobrowolnie z systemu KSeF od 1 stycznia 2022 r. Jeśli prowadzisz firmę i jeszcze nie miałaś lub nie miałeś okazji zapoznać z tym ogólnokrajowym systemem informatycznym i nie wiesz, jak z niego korzystać, sprawdź nasz artykuł Krajowy System e-Faktur i usługi zaufania. Co musisz wiedzieć, aby dokonać identyfikacji.

Najważniejsze zmiany w projekcie ustawy KSeF z 15 marca 2023 r. 

W najnowszym projekcie przepisów o KSeF uwzględniono kilka istotnych zmian, które zaproponowano m.in w toku konsultacji społecznych. Oto, jakie najważniejsze kwestie zaproponowano w sprawie e-faktur. 

Termin wejścia w życie ustawy KSeF 

Zmieniono termin wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. Oznacza to, że podatnicy VAT będą mieli pół roku więcej, aby wdrożyć KSeF. 

Faktury konsumenckie 

Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte Krajowym Systemem e-Faktur. Będą one mogły być wystawiane poza KSeF. 

Faktury z kas rejestrujących i faktury uproszczone 

Przedsiębiorcy będą mogli wystawiać paragon fiskalny z NIP (faktura uproszczona) oraz faktury z kas rejestrujących w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r. Dzięki temu firmy zyskają więcej czasu na dostosowanie się do regulacji. 

Mniejsze kary finansowe za niestosowanie KSeF

Zmiany w projekcie ustawy KSeF obejmuje liberalizację sankcji w przypadku braku korzystania z systemu. Oznacza to, że kary finansowe będą mniejsze i zaczną być stosowane dopiero od 1 stycznia 2025 r. 

Awaria systemu KSeF

Zaktualizowany projektu ustawy KSeF z marca 2023 r. przewiduje konkretne postępowania na wypadek awarii systemu. W takiej sytuacji podatnik będzie mógł wystawić fakturę w trybie offline ale równocześnie będzie zobowiązany zapewnić jej integralność i autentyczność. Tutaj przydatnym narzędziem w codziennej pracy, które spełnia te wymogi, jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna od EuroCert. 

Drugorzędne zmiany w projekcie ustawy KSeF z 15 marca 2023 r. 

Projekt ustawy wprowadza również szereg innych zmian. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich. 

Dłuższe terminy dla podatników zwolnionych z VAT

W przypadku podatników zwolnionych podmiotowo i przedmiotowo z VAT, terminem zobowiązującym do rozpoczęcia korzystania centralnego systemu e-faktur będzie 1 stycznia 2025 r. 

Obowiązek wystawiania korekty faktury przez KSeF

W zaktualizowanym projekcie ustawy zrezygnowano z propozycji faktur korygujących oraz not korygujących wystawianych w KSeF i poza KSeF. Ostatecznie każda zmiana na fakturze zarejestrowanej w KSeF będzie wymagała korekty faktury przez ten system. 

Kursy walut na fakturach przesyłanych do KSeF 

Projekt dopuszcza możliwość zastosowania kursu waluty obcej z danego dnia, nawet, jeśli faktura ustrukturyzowana zostanie przesłana do KSeF dnia następnego. Podatnik będzie mógł przeliczać kurs danej waluty według średniej NBP, które będzie obowiązywała w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym dzień wystawienia e-faktury. 

Identyfikatory zbiorcze 

W przepisach zostanie wprowadzona możliwość generowania identyfikatorów zbiorczych dla wielu faktur, które będą niezbędne do podanie podczas dokonywanie konkretnej płatności. 

Rozwiązanie w przypadku braku możliwości wystawienia e-faktury

Aktualizacja projektu ustawy KSeF doprecyzowuje rozwiązania w przypadku braku możliwości wystawienia e-faktury przez podatnika z przyczyn leżących po jego stronie. Tutaj przedsiębiorcy będą mogli wystawić fakturę elektroniczną zgodnych ze wzorem w trybie offline i przesłać ją następnego dnia roboczego do KSeF. 

Nowe propozycje w projekcie ustawy KSeF z 15 marca 2023 r.

Projekt ustawy o KSef wprowadza także całkowicie nowe kwestie.  

Pakiet regulacji – elektronizacja obsługi 

W tym zakresie projekt koncentruje się na wprowadzaniu obsługi wiążących informacji wyłącznie w trybie elektronicznym, w tym wiążących informacji taryfowych (WIT), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP), wiążących informacji akcyzowych (WIA) oraz wiążących informacji stawkowych (WIS) – poprzez rozbudowę i dostosowanie odpowiednich systemów (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC). 

Samofakturowanie 

W projekcie ustawy KSeF znajdziemy także pozycje dotyczące samofakturowania. Tutaj czynność ta nadal powinna być potwierdzona w umowie zawartej między dwoma podmiotami gospodarczymi, która określi procedurę zatwierdzania poszczególnych faktur. Rozwiązaniem ułatwiającym procesowanie umów w samofakturowaniu jest kwalifikowany podpis elektroniczny, który możesz uzyskać szybko i sprawie u przedstawiciela Centrum Certyfikacji EuroCert.   

Usługi zaufania do obsługi KSeF dla Twojej firmy 

W obsłudze Krajowego Systemu e-Faktur niezwykle przydatne okazują się kwalifikowane usługi zaufania. Jedną z nich jest pieczęć kwalifikowana, która ułatwia proces rejestracji spółki w KSeF, zwiększa bezpieczeństwo procesy uwierzytelniania i identyfikacji w systemie oraz pozwala na zautomatyzowanie procesu wysyłki e-faktur i ich masowe pobieranie. 

Chcesz usprawnić zarządzanie fakturami ustrukturyzowanymi w swojej firmie? Skontaktuj się z doradcą EuroCert, który zarekomenduje optymalne rozwiązanie dla Twojego biznesu:

e-mail: biuro@eurocert

tel.: + 48 22 390 59 95

Umów się na bezpłatne konsultacje: