Od marca 2015 korzystanie z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) w Polsce z umożliwia bezpłatna aplikacja ŹRÓDŁO, która ułatwia załatwianie spraw urzędowych przez obywateli z urzędnikami. Korzystać z niej mogą urzędnicy państwowi posiadający odpowiednie uprawnienia oraz spersonalizowaną kartę kryptograficzną kompatybilną z aplikacją.

Co to jest aplikacja ŹRÓDŁO i jak działa?

Aplikacja ŹRÓDŁO to bezpłatna aplikacja do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych, która nie wymaga utrzymywania w gminach specjalistycznego i dodatkowego sprzętu. Narzędzie gromadzi najistotniejsze rejestry gminne, aby w ten sposób ułatwić dostęp do pełnych danych o obywatelach dla upoważnionych podmiotów np. gmin. Aby uzyskać dostęp do danych, wymagany jest komputer wraz z aktualnym systemem operacyjnym, przeglądarka np. Chrome, FireFox, urządzenie peryferyjne, czytnik kart kryptograficznych oraz karta do czytnika.

Karta kryptograficzna kompatybilna z czytnikiem dedykowanym do obsługi aplikacji ŹRÓDŁO jest wieloplatformową kartą stykową w typie Plug&Play. Stworzona została z myślą o aplikacjach opartych na Infrastrukturze Klucza Publicznego (PKI). Karta zapewnia najwyższe bezpieczeństwo usług zaufania dzięki umożliwieniu wdrożenia dwuskładnikowej infrastruktury dostępu do danych. W znacznym stopniu ogranicza więc poziom zagrożeń związanych z hakerskimi atakami informatycznymi.

Karta kryptograficzna jest podstawowym narzędziem autoryzacyjnym, które umożliwia użytkownikowi dostęp do SRP. Żaden pracownik gminy oraz urzędu wojewódzkiego nie będzie mógł rozpocząć pracy na systemie ŹRÓDŁO bez posiadania karty z aktywnym certyfikatem. Organy administracyjne samodzielnie kupują karty dla swoich pracowników, a następnie przesyłają je do Centrum Certyfikacji, aby tam zostały spersonalizowane oraz opatrzone odpowiednim certyfikatem.

Zamów kartę Źródło w sklepie

Karta do aplikacji ŹRÓDŁO od Eurocert-u

EuroCert to jedna z nielicznych firm znajdujących się na liście kwalifikowanych podmiotów upoważnionych przez Narodowe Centrum Certyfikacji do wydawania podpisów elektronicznych kwalifikowanych. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w dystrybuowaniu usług certyfikacyjnych służących do potwierdzania tożsamości osób.

Jednym z produktów oferowanych przez EuroCert jest karta do aplikacji ŹRÓDŁO Gemalto ID Prime 930nc. To karta kryptograficzna o dwojakim zastosowaniu:

 • może zostać wykorzystana w charakterze karty bezstykowej zgodnej ze standardami NFC;
 • może również służyć w charakterze karty stykowej.

Zastosowanie karty umożliwia szybką obsługę spraw obywatelskich bez konieczności wizyty w urzędzie.

Karta obsługiwana jest przez różne systemy operacyjne: Windows, Mac, Linux, Android oraz iOS. Wspiera wszelkie usługi związane z bezpieczeństwem danych.

Podsumowując, System Rejestrów Państwowych jest to system informatyczny, który integruje kluczowe z państwowego punktu widzenia rejestry. Dane w nim zawarte obsługuje aplikacja ŹRÓDŁO. Dostęp do niej możliwy jest dzięki połączeniu komputera z systemem operacyjnym i przeglądarką, czytnika kart kryptograficznych wraz z kartą oraz urządzenia peryferyjnego.

Co wspólnego ma aplikacja ŹRÓDŁO z SRP?

Korzystanie z Systemu Rejestrów Państwowych możliwe jest dzięki prostej i bezpiecznej aplikacji ŹRÓDŁO.Została ona stworzona z myślą o uproszczeniu pracy urzędników  i ułatwieniu dostępu do dokumentacji opierającej się na danych zawartych w rejestrach państwowych.

Aplikacja udostępniana jest bezpłatnie wszystkim upoważnionym podmiotom korzystającym na co dzień z danych znajdujących się w SRP, na przykład pracownikom gmin czy urzędów wojewódzkich. Za jej pośrednictwem możliwy jest dostęp do danych w trybie online, automatyczna weryfikacja danych, generowanie raportów, zestawień, statystyk i podsumowań.

Co jest potrzebne, aby korzystać z aplikacji ŹRÓDŁO?

Aby korzystać z aplikacji, konieczne jest posiadanie:

 • komputera z systemem operacyjnym oraz zainstalowaną przeglądarką internetową;
 • czytnika kart kryptograficznych wraz z kartą;
 • urządzenia peryferyjnego, na przykład: drukarki lub skanera.

Jakie możliwości daje aplikacja ŹRÓDŁO?

Celem nadrzędnym aplikacji ŹRÓDŁO jest uproszczenie pracy na rejestrach państwowych. Aplikacja obsługuje wszystkie wymagane prawem dokumenty, które są niezbędne do poprawnej obsługi spraw obywatelskich. Urzędnicy korzystający z tego rozwiązania zyskują:

 • kontekstowy dostęp online do aktualnych danych – urzędnicy widzą referencyjne dane w zakresie, na jaki pozwalają im posiadane uprawnienia;
 • inteligentne formularze, które będą uzupełniane automatycznie w oparciu o zadane dane;
 • automatyczną weryfikację danych – ma ona na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa popełnienia błędu na formularzach wypełnianych przez użytkownika systemu;
 • dostęp do słowników, które podpowiadają prawidłową pisownię słów;
 • dostęp do informacji graficznych, których zadaniem jest zwrócenie uwagi użytkownika na kluczowe informacje o osobie, której wykorzystywane dane dotyczą;
 • możliwość generowania raportów i zestawień.

Czym jest System Rejestrów Państwowych (SRP)?

Na początku marca 2015 roku uruchomiony został System Rejestrów Państwowych (SRP). Jest to system informatyczny, który integruje kluczowe z państwowego punktu widzenia rejestry. System funkcjonuje na podstawie ustępu 1 artykułu 13b ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jakie systemy połączył SRP?

System Rejestrów Państwowych zintegrował:

 • Rejestr numerów PESEL
 • Rejestr Dowodów Osobistych
 • Rejestr Dokumentów Paszportowych
 • Rejestr Stanu Cywilnego
 • Rejestr Danych Kontaktowych
 • System Odznaczeń Państwowych
 • Centralny Rejestr Sprzeciwów

Jak działa System Rejestrów Państwowych?

Przed marcem 2015 roku każda z gmin operowała na odrębnych systemach gromadzenia, przetwarzania i archiwizowania danych. Urzędnicy pracujący w poszczególnych regionach mieli dostęp wyłącznie do danych dotyczących ich mieszkańców i tylko ich sprawy mogli załatwiać. Wprowadzenie SRP sprawiło, że urzędnicy zyskali dostęp do informacji zgromadzonych we wszystkich najważniejszych rejestrach państwowych.

Z jakimi korzyściami wiązało się wprowadzenie Systemu Rejestrów Państwowych?

Zintegrowanie najważniejszych rejestrów państwowych sprawiło, że mieszkańcy Polski mogą załatwić swoją sprawę w dowolnym urzędzie. Nie muszą zwracać się do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wiąże się to ze sporym komfortem oraz oszczędnością czasu i pieniędzy.

Sklep EuroCert