Podpis elektroniczny umożliwia elektroniczny obieg dokumentów prawnych, administracyjnych i biznesowych, co znacznie obniża ilość zużywanego papieru, a co za tym idzie – przyczynia się do ograniczenia wycinki drzew. Oznacza to, że usługi zaufania publicznego to rozwiązanie mocno proekologiczne.

Przeciętny Polak wykorzystuje rocznie ponad 143 kilogramy papieru. Każdego roku w Polsce zużywamy więc niespełna 5,5 miliona ton papieru. Wyprodukowanie jednej tony wiąże się z koniecznością wycinki aż 17 dużych drzew. Jeśli zatem zdecydowalibyśmy się, chociaż częściowo zrezygnować z dokumentów w formie fizycznej w ciągu najbliższych lat udałoby się ochronić hektary lasów. Troska o klimat nie tylko wypada korzystnie pod kątem kształtowania dobrego wizerunki firmy, ale i jest wygodna, a przede wszystkim wychodzi korzystnie pod względem ekonomicznym.

Czym jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny funkcjonuje w Polsce już od ponad 20 lat. Początkowo uznawany był za dobro luksusowe, obecnie podpis elektroniczny wykorzystywany jest powszechnie.

Podpis elektroniczny znajduje swoje uregulowanie zarówno w prawie unijnym (Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym), jak i krajowym (Ustawa z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2021.1797)).

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia eIDAS (powszechnie wykorzystywana nazwa dla Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku), podpis elektroniczny to dane zapisane w postaci elektronicznej, które zostały dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej.

Dane te są używane przez osobę podpisującą jako jej podpis. Zadaniem podpisu elektronicznego jest umożliwienie obiektywnego i bezbłędnego ustalenia tożsamości osoby fizycznej, która składa na dokumencie swój podpis.

Wyróżnia się trzy rodzaje podpisów elektronicznych:

  • podpis zwykły;
  • podpis kwalifikowany;
  • podpis zaawansowany.

Zwykły podpis elektroniczny jest formą najpowszechniej wykorzystywaną, ale jednocześnie najmniej zaawansowaną. Są to powiązania różnych rodzajów danych elektronicznych, które wykorzystane łącznie przez podpisującego, mogą zostać uznane za jego podpis.

Elektroniczny podpis zaawansowany powinien spełniać 4 wymogi prawne:

  1. być unikalnie przyporządkowanym osobie podpisującej;
  2. umożliwiać bezbłędne ustalenie tożsamości osoby składającej podpis;
  3. jego złożenie wiąże się z wykorzystaniem danych, co do których podpisujący może mieć dużą pewność, że znajdują się pod jego wyłączną kontrolą;
  4. po złożeniu podpis musi być powiązany z podpisanymi danymi w taki sposób, aby każda późniejsza zmiana dokumentu bez problemu dała się rozpoznać.

Podpis elektroniczny kwalifikowany to najbardziej zaawansowana forma. Składa się go przy wykorzystaniu połączenia urządzenia kwalifikowanego wraz z certyfikatem kwalifikowanym. Obydwie składowe zostały dokładnie uregulowane w rozporządzeniu unijnym – muszą spełniać najwyższe wymogi bezpieczeństwa.

Podpis elektroniczny to wygodne, tanie i proekologiczne rozwiązanie

Podpis elektroniczny uznawany jest za innowacyjne rozwiązanie z zakresu usług zaufania. Łączy w sobie bezpieczeństwo wykorzystywanych danych z wygodą i łatwością użytkowania. Jego wykorzystywanie pozwala na wdrożenie w działaniach biznesowych, administracyjnych i prawnych elektronicznego obiegu dokumentów, co znacznie przyczynia się do eliminowania wydruków papierowych, a co za tym idzie – ograniczenia śladu węglowego, wycinki drzew i ilości odpadów. Z tych względów podpis elektroniczny uznawany jest powszechnie za spory krok w kierunku ochrony środowiska.

Dokumenty podpisywane elektronicznie pozwalają zaoszczędzić czas i paliwo, które trzeba by było stracić na dojazdy do klientów, kontrahentów, urzędów czy sądów. Dzięki temu obniżeniu ulegają również koszty eksploatacyjne pojazdów, zmniejszają się korki na drogach i ilość spalin emitowanych do atmosfery.

Rezygnacja z papieru przynosi spore oszczędności na kosztach zakupu ryz papieru, ale również tonerów do drukarek i skanerów. To także spora oszczędność na procesach archiwizacji dokumentów, czy dostarczania ich do odbiorców.

Podpis elektroniczny przyczynia się do zmniejszenia wycinki lasów

W każdej sekundzie na świecie produkowanych jest 10 ton papieru. Aby wytworzyć jedną tonę, należy wyciąć 17 dorosłych drzew. Oznacza to, że co sekundę z lasów znika 170 drzew. Jedno drzewo jest w stanie w ciągu roku wyprodukować tlen, który wystarcza dla 10 osób. Co sekundę wycinamy drzewa, które mogłyby zachować przy życiu 1 700 osób.

Zgodnie z danymi mieszczącymi się w raporcie Raporty The State of Global Paper Industry, na jedną osobę na świecie przypada średnio 55 kilogramów zużytego papieru rocznie. Szacuje się, że jedna osoba w Polsce wykorzystuje około 143 kilogramy papieru rocznie, co znacznie podwyższa wyniki w statystykach ogólnych. Większość zużycia (ok. 70%) generowane jest przez przedsiębiorstwa drukujące faktury, umowy, raporty i inne wydruki, które po krótkim czasie trafiają do kosza. Podpis elektroniczny pozwala zwalczać ten problem.

W Polsce mieszka niespełna 38 milionów osób. Statystyki pokazują, że rocznie wykorzystują one 5 434 000 ton papieru. Z tego wynika, że Polacy przyczyniają się do wycinki 92,378 mln drzew rocznie. Te drzewa w ciągu roku mogłyby wytworzyć tyle tlenu, ile wszyscy Polacy potrzebują do życia przez okres 2,5 roku.

W Polsce rośnie ponad 6,4 miliarda drzew. Gdybyśmy nie zatrzymać proces odnawiania lasów, a poziom ich eksploatowania przy produkcji papieru nie zmieniłby się, to wystarczyłoby nieco ponad 69  lat, abyśmy„zadrukowali” wszystkie polskie lasy. To oczywiście rozważania czysto hipotetyczne, ale pozwalające zobrazować obecną skalę tego problemu.

Problemem są też tonery do drukarek

Generowanie dokumentów papierowych to problem związany nie tylko z wycinką drzew, ale również z utylizacją plastikowych opakowań po zużytych tuszach do drukarek i skanerów/kserokopiarek. Duże firmy opierające swoje funkcjonowanie o dokumenty w formie fizycznej zużywają tonery masowo.

Szacuje się, że jedynie 50-70% z nich trafia do odpowiednich firm lub jest sortowana do właściwych pojemników na odpady. Resztę wrzuca się do śmieci zmieszanych. Te lądują na śmietniku i rozkładają się przez setki lat.

Silnie eksploatowane drukarki również psują się dość szybko i wymagają całkowitej wymiany. Zużyty sprzęt to nie tylko koszt dla przedsiębiorstwa, ale też dla środowiska. Nieprawidłowo utylizowane elektrośmieci stanowią spory problem dla środowiska naturalnego.

Dlaczego warto postawić na podpis elektroniczny?

Oparcie funkcjonowania firmy na systemie dokumentów elektronicznych zintegrowanych z podpisem elektronicznym przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne. Najwyższe zyski wiążą się z redukcją ilości zużywanego papieru i tonerów do drukarek.

Podpis elektroniczny zagwarantuje również oszczędność wynikającą z braku konieczności opłacania wysyłek pocztowych czy kurierskich. Obniżenie eksploatowania drukarek to też efektywność ekonomiczna pod kątem zużywanej energii elektrycznej i prac serwisowych.

Podsumowując, wdrożenie systemów dokumentów elektronicznych zintegrowanych z podpisem elektronicznym pozwala na spore oszczędności pieniędzy, ale przede wszystkim przyczynia się do ochrony środowiska – zmniejsza ślad węglowy, ogranicza wycinkę drzew, zmniejsza ilość produkowanych odpadów i elektrośmieci.