Znaczniki czasu

Usługa kwalifikowanych znaczników czasu polegająca na sygnowaniu dokumentów datą i godziną pobraną z Certyfikowanego Centrum Znakowania Czasem Eurocert. W momencie złożenia podpisu wywołany jest skutek prawny daty pewnej. To nadaje wiarygodności, że dokument lub podpis istniał w danej chwili. W przeważającej większości wykorzystywany jest razem z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Użycie znacznika czasu niesie ze sobą szereg korzyści:

  • antydatowanie dokumentu
  • niepodważalny dowód utworzenia dokumentu w określonym czasie
  • zabezpieczenie programów przed zawirusowaniem
  • zapewnienie bezpieczeństwa obrotu plikami w sieci

W przypadku braku użycia znacznika czasu w momencie podpisywania dokumentu data pobierana jest z urządzenia klienta.

Kup znacznik czasu EuroCert w naszym sklepie