Dokumenty

Zawieszenie lub unieważnienie certyfikatu

Co zrobić, aby unieważnić lub zawiesić certyfikat? Aby zawiesić lub unieważnić certyfikat kwalifikowany, należy wypełnić formularz online -> Przed dokonaniem czynności zapoznaj się z poniższymi informacjami! Kto może dokonać czynności unieważnienia/ zawieszenia certyfikatu kwalifikowanego? Certyfikat kwalifikowany zawierający dane Subskrybenta może zostać unieważniony/ zawieszony tylko na jego wniosek.…

Dokumenty
Czytaj artykuł

Lista bezpiecznych urządzeń (QSCD)

Bezpiecznym urządzeniem do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego zgodnie z wymaganiami ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do…

Dokumenty
Czytaj artykuł

Certyfikaty EuroCert potwierdzające zgodność z przepisami Rozporządzenia eIDAS

Świadczone przez nas usługi spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa i Rozporządzenia eIDAS, co potwierdzają uzyskane certyfikaty. Jako kwalifikowany dostawca usług zaufania podlegamy cyklicznym audytom potwierdzającym zgodność z międzynarodowymi wymogami dla usług zaufania. Poniżej przedstawiamy aktualne certyfikaty dla poszczególnych usług. Certyfikat EuroCert dla usługi Podpisu Kwalifikowanego Certyfikat EuroCert dla usługi Pieczęci Kwalifikowanej…

Dokumenty
Czytaj artykuł

Certyfikaty ROOT i listy CRL

Certyfikaty ROOT Instalator certyfikatów Kompletny zestaw certyfikatów w formie instalatora - Pobierz Certyfikaty Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert root) Certyfikat root Nardowego Centrum Certyfikacji (NCCert) ważny od 26 października 2009 do 27 października 2020 (stary root) - pobierz plik .crt Certyfikat root Nardowego Centrum Certyfikacji (NCCert) ważny od 9 grudnia 2016 do 10…

Dokumenty
Czytaj artykuł

Procedura Zgłaszania Incydentów

EuroCert sp. z o.o. dążąc do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa usług zaufania wszystkim swoim Klientom daje możliwość zgłaszania zdarzeń które mogą wskazywać na wystąpienie incydentu bezpieczeństwa. Zdarzeniem nazywamy tu wystąpienie sytuacji, która może wskazywać lub wskazuje na wystąpienie Incydentu Bezpieczeństwa Informacji takiego jak  np. braku lub ograniczenia dostępności usług, naruszenia…

Dokumenty
Czytaj artykuł