HR

E-teczka a podpis kwalifikowany i pieczęć elektroniczna

E-teczka a podpis kwalifikowany i pieczęć elektroniczna

Od 2019 roku firmy mogą prowadzić akta osobowe pracowników w formie elektronicznej. Digitalizacja akt osobowych wymaga jednak korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej. Sprawdź, co zyskają kadry oraz działy HR dzięki usługom zaufania. Zmiany w przepisach z 2019 roku pozwoliły pracodawcom na wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej. E-teczka…

Baza wiedzy
Czytaj artykuł
Elektroniczne akta osobowe. Jak prowadzić e-akta pracowników?

Elektroniczne akta osobowe. Jak prowadzić e-akta pracowników?

Prowadzenie firmy wiąże się z przygotowywaniem wielu dokumentów, które tworzone są już na etapie zatrudniania pracownika. W ten sposób powstają akta osobowe, które od 2019 roku można prowadzić w formie elektronicznej, bez konieczności przechowywania ich w wersji papierowej. Aby proces przebiegał prawidłowo, pracodawca musi dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną…

Baza wiedzy
Czytaj artykuł