Co zrobić, aby unieważnić lub zawiesić certyfikat?

Aby zawiesić lub unieważnić certyfikat kwalifikowany, należy wypełnić formularz online -> [Formularz zawieszenia/ unieważnienia]

Przed dokonaniem czynności zapoznaj się z poniższymi informacjami!

Kto może dokonać czynności unieważnienia/ zawieszenia certyfikatu kwalifikowanego?

  • Certyfikat kwalifikowany zawierający dane Subskrybenta może zostać unieważniony/ zawieszony tylko na jego wniosek.
  • Certyfikat kwalifikowany z dodatkowymi danymi może zostać unieważniony/ zawieszony zarówno przez Subskrybenta, jak i przez upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu.

Unieważnienie

Jest to trwałe dezaktywowanie certyfikatu kwalifikowanego, który nie może być w dalszym ciągu wykorzystywany. EuroCert unieważnia certyfikat w ciągu 24 godzin od przyjęcia wniosku. Unieważniony certyfikat umieszczany jest na liście certyfikatów unieważnionych (CRL).

Certyfikat może zostać unieważniony w wyniku wystąpienia (lub uzasadnionego podejrzenia wystąpienia) następujących okoliczności:

  • błędnych, nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w certyfikacie,
  • zmiany danych w certyfikacie,
  • utraty kontroli nad kluczem prywatnym m.in. z powodu jego zagubienia, kradzieży,
  • skompromitowania, ujawnienia kodów dostępu (np. PIN, PUK),
  • zniszczenia klucza prywatnego.

Jak przeprowadzić procedurę?

Wniosek o unieważnienie certyfikatu można złożyć następującymi ścieżkami:

  • wypełniając formularz online –> [LINK]
  •  telefonicznie (infolinia czynna 24h/7) -> +48 22 390 59 95

UWAGA!

  • W przypadku złożenia wniosku o unieważnienie, Subskrybent otrzyma potwierdzenie na adres email podany we wniosku.
  • Nie można przywrócić ważności unieważnionemu certyfikatowi.

Zawieszenie

Jest to tymczasowe dezaktywowanie certyfikatu kwalifikowanego, który nie może być wykorzystywany maksymalnie przez okres 7 dni. Po upływie tego okresu certyfikat zostaje automatycznie unieważniony, jeżeli zawieszenie nie zostanie wcześniej uchylone/ owieszone. EuroCert zawiesza certyfikat w ciągu 24 godzin od przyjęcia wniosku. Zawieszony certyfikat umieszczany jest na liście certyfikatów unieważnionych (CRL).

Certyfikat może zostać unieważniony w wyniku wystąpienia (lub uzasadnionego podejrzenia wystąpienia) następujących okoliczności:

  • błędnych, nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w certyfikacie,
  • zmiany danych w certyfikacie,
  • utraty kontroli nad kluczem prywatnym m.in. z powodu jego zagubienia, kradzieży,
  • skompromitowania, ujawnienia kodów dostępu (np. PIN, PUK),
  • zniszczenia klucza prywatnego.

Jak przeprowadzić procedurę?

Wniosek o zawieszenie certyfikatu można złożyć następującymi ścieżkami:

  • wypełniając formularz online –> [LINK]
  • telefonicznie (infolinia czynna 24h/7) -> +48 22 390 59 95

UWAGA!

  • W przypadku złożenia wniosku o zawieszenie, Subskrybent otrzyma potwierdzenie na adres email podany we wniosku.
  • Jeżeli unieważnienie certyfikatu następuje po jego uprzednim zawieszeniu, wówczas data unieważnienia certyfikatu jest tożsama z datą zawieszenia certyfikatu. To oznacza, że podpis elektroniczny złożony w okresie zawieszenia nie wywołuje skutku prawnego.
  • Po uchyleniu zawieszenia certyfikatu, skutek prawny podpisu elektronicznego weryfikowanego tym certyfikatem, złożonego w trakcie zawieszenia, następuje z chwilą uchylenia tego zawieszenia.

Odwieszenie

Jest to uchylenie zawieszenia certyfikatu kwalifikowanego, które może być dokonane w ciągu 7 dni od daty zawieszenia i polega na przywróceniu ważności certyfikatu poprzez usunięcie informacji o takim certyfikacie z listy CRL. EuroCert odwiesza certyfikat w ciągu 24 godzin od przyjęcia wniosku.

Zawieszenie certyfikatu może zostać uchylone w wyniku niepotwierdzenia się przesłanek uzasadniających zawieszenie certyfikatu, w szczególności po potwierdzeniu tego faktu przez Subskrybenta.

Jak przeprowadzić procedurę?

Wniosek o odwieszenie certyfikatu można złożyć następującymi ścieżkami:

  • osobiście pod adresem EuroCert Sp. z o.o., ul. Puławska 472, 02-884 Warszawa (Pon – Pt, 8.00-17.00),
  • osobiście w dowolnym punkcie partnerskim: https://eurocert.pl/PunktyPartnerskie.

UWAGA!

  • Po uchyleniu zawieszenia certyfikatu, skutek prawny podpisu elektronicznego weryfikowanego tym certyfikatem, złożonego w trakcie zawieszenia, następuje z chwilą uchylenia tego zawieszenia.
  • W przypadku złożenia wniosku o odwieszenie, Subskrybent otrzyma potwierdzenie na adres email podany we wniosku.