Świadczone przez nas usługi spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa i Rozporządzenia eIDAS, co potwierdzają uzyskane certyfikaty. Jako kwalifikowany dostawca usług zaufania podlegamy cyklicznym audytom potwierdzającym zgodność z międzynarodowymi
wymogami dla usług zaufania.

Poniżej przedstawiamy aktualne certyfikaty dla poszczególnych usług.

Certyfikat EuroCert dla usługi Podpisu Kwalifikowanego

qualified signature

Certyfikat EuroCert dla usługi Pieczęci Kwalifikowanej

qualified signature for electronic seals

Certyfikat EuroCert dla Kwalifikowanej Usługi Uwierzytelniania Witryn Internetowych

certificate for website authentication

Certyfikat EuroCert dla usługi Kwalifikowanego Znacznika Czasu

qualified time stamp