Certyfikaty ROOT

 • Instalator certyfikatów
  • Kompletny zestaw certyfikatów w formie instalatora – Pobierz
 • Certyfikaty Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert root)
  • Certyfikat root Nardowego Centrum Certyfikacji (NCCert) ważny od 26 października 2009 do 27 października 2020 (stary root) – pobierz plik .crt
  • Certyfikat root Nardowego Centrum Certyfikacji (NCCert) ważny od 9 grudnia 2016 do 10 grudnia 2039 (nowy root) – pobierz plik .crt
 • Poświadczenia Centrum Certyfikacyjnego EuroCert (certyfikaty pośrednie)
  • Zaświadczenie certyfikacyjne EuroCert QCA01 (PK:RSA 2048b/SA:SHA1RSA) ważne od 14 stycznia 2014 do 15 stycznia 2019 – pobierz plik .der
  • Zaświadczenie certyfikacyjne EuroCert QCA02 (PK:RSA 4096b/SA:SHA1RSA) ważne od 14 lutego 2017 do 27 października 2020 – pobierz plik .der
  • Zaświadczenie certyfikacyjne EuroCert QCA03 (PK:RSA 4096b/SA:SHA512RSA) ważne od 14 lutego 2017 do 15 lutego 2028 – pobierz plik .der
  • Zaświadczenie certyfikacyjne EuroCert QCA04 (PK:ECC 384b/SA:SHA512RSA) ważne od 14 marca 2017 do 15 marca 2028 – pobierz plik .der
  • Zaświadczenie certyfikacyjne EuroCert QTSA01 (PK:RSA 4096b/SA:SHA512RSA) ważne od 24 maja 2018 do 25 maja 2029 – pobierz plik .der
  • Zaświadczenie certyfikacyjne EuroCert QTSA02 (PK:RSA 4096b/SA:SHA512RSA) ważne od 31 stycznia 2019 do 1 lutego 2030 – pobierz plik .der
 • Certyfikaty Centrum Certyfikacyjnego EuroCert (EuroCert root – niekwalifikowane)
  • Certyfikat root EuroCert NQCA01 (PK:RSA 2048b/SA:SHA1RSA) ważne od 28 kwietnia 2014 do 28 kwietnia 2024 – pobierz plik .crt
  • Certyfikat root EuroCert NQCA02a (PK:RSA 4096b/SA:SHA256RSA) ważne od 12 stycznia ‎2017 do ‎12 stycznia ‎2032 – pobierz plik .crt
  • Certyfikat root EuroCert NQCA02b (PK:RSA 4096b/SA:SHA256RSA) ważne od 3 września ‎2017 do ‎‎3 września ‎2032 – pobierz plik .crt
  • Certyfikat root EuroCert NQCA03 (PK:RSA 4096b/SA:SHA256RSA) ważne od 1 czerwca ‎2021 do ‎‎1 czerwca ‎2046 – pobierz plik .crt

 

Listy CRL Centrum Certyfikacyjnego EuroCert

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem certyfikatów lub aktualnych list CRL prosimy o kontakt:

telefon: +48 22 390 59 95
e-mail: wsparcie@eurocert.pl

Listy unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych dostępne są na stronach Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl