Bezpiecznym urządzeniem do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego zgodnie z wymaganiami ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym  są następujące komponenty techniczne:

  • karta mikroprocesorowa CardOS V5.3 SIM – pobierz plik .pdf
  • ChipDOC P60 on JCOP 3 SECID P60 (OSB) SSCD – P6022J VB, ver. V7b4 – pobierz .pdf
  • Qualified Signature and Seal Creation Device (QSCD) Cryptomathic Signer, version 4.8 – pobierz plik.pdf
  • Utimaco CP5 (dotyczy pieczęci kwalifikowanej) – pobierz plik.pdf

 

Lista urządzeń posiadających status urządzeń QSCD zgodnych z rozporządzeniem eIDAS – [LINK]