Pieczęć kwalifikowana

Kwalifikowana pieczęć to usługa przeznaczona do sygnowania dokumentów w formie elektronicznej danymi organizacji. Jej wykorzystanie gwarantuje jednoznaczną identyfikację podmiotu, który jest jej autorem. Dużym atutem wykorzystania pieczęci jest niewątpliwy fakt zachowania integralności dokumentu. Jakakolwiek edycja pliku powoduje wyświetlenie komunikatu o braku spójności między opieczętowanym plikiem, a zmodyfikowaną wersją. Ponadto wykorzystanie pieczęci kwalifikowanej od EuroCert podnosi wiarygodność i identyfikuje tożsamość organizacji w świecie elektronicznym.

Użycie certyfikatu kwalifikowanej pieczęci znajdzie zastosowanie w przedsiębiorstwach, które:

  • Chcą zautomatyzować procesy i masowo podpisywać np. faktury (więcej informacji o tym rozwiązaniu znajdziesz w sekcji BIZNES B2B)
  • Zachować integralność i autentyczność przesyłanych dokumentów od momentu ich opieczętowania
  • Zaoszczędzić pieniądze i przechowywać dokumenty na nośnikach elektronicznych, bez konieczności druku i zajmowania nadmiernej przestrzeni do ich składowania

Certyfikat pieczęci może zostać umieszczony na dedykowanym czytniku, sprzętowym module bezpieczeństwa (HSM) klienta lub firmy EuroCert.

 

Kup pieczęć EuroCert w naszym sklepie