Co zyskujesz, korzystając z kwalifikowanych usług zaufania?

OSZCZĘDNOŚĆ
Oszczędź czas i pieniądze. Złożenie podpisu lub pieczęci zajmie Ci dosłownie chwilę,a dokument prześlesz online bez ponoszenia kosztów druku i wysyłki kurierskiej bądź pocztowej.

BEZPIECZEŃSTWO
Podpisuj dokumenty bezpiecznie. Dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną zachowują integralność, autentyczność i mają pełną moc prawną. To zabezpieczy Cię przed fałszerstwem, kradzieżą tożsamości oraz zapewni pełną zgodność z obowiązującymi przepisami.

SZYBKOŚĆ I WYGODA
Przyspiesz procesy w swojej firmie. Złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej jest szybkie i sprawne.
Zrobisz to z każdego miejsca na Ziemi.

NOWOCZESNOŚĆ
Przejdź w swojej firmie na elektroniczny obieg dokumentów i wprowadź swój biznes w świat cyfrowy. To trend, od którego nie ma odwrotu!

ZAUFANIE
Nasze usługi są zgodne z europejskimi wymogami eIDAS, polską Ustawą z
dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, a także z międzynarodowymi standardami potwierdzonymi niezbędnymi certyfikatami. Ich moc prawna rozciąga się na cały teren Unii Europejskiej.

EKOLOGIA
Podpisując dokumenty elektronicznie, masz realny wpływ na otaczające Cię środowisko naturalne. Zmniejszone zużycie papieru przekłada się na zmniejszoną konsumpcję wody i ograniczenie wycinki drzew.
Dowiedz się więcej