Certyfikaty umożliwiające podpisywanie, szyfrowanie poczty e-mail oraz plików. Dają gwarancje skutecznej ochrony przed fałszowaniem lub odczytaniem przesyłanych informacji przez niepowołane osoby. Zwiększają bezpieczeństwo prowadzenia korespondencji elektronicznej. Certyfikat niekwalifikowany nie jest równoważny z certyfikatem kwalifikowanym i nie wywołuje skutków prawnych podpisu odręcznego. Z powodzeniem może być wykorzystywany do komunikacji wewnętrznej lub między-firmowej.
Kup Usługi Niekwalifikowane