Certyfikaty umożliwiające funkcję deszyfracji asercji i podpisywania żądań zgodną ze wszystkimi wymaganiami Węzła Krajowego Identyfikacji Elektronicznej, przeznaczone dla jednostek administracji publicznej Polski.

Podłączenie się do Krajowego Węzła Tożsamości przy wykorzystaniu certyfikatów umożliwi stworzenie warunków i narzędzi do upowszechnienia usług cyfrowych, a co najważniejsze wdrożenie sprawnie funkcjonującej identyfikacji elektronicznej w Polsce. Docelowo stworzenie systemu umożliwi załatwianie spraw urzędowych z wykorzystaniem innych środków do identyfikacji niż Profil Zaufany np. uwierzytelnienie logując się danymi do banku.

Bez wykorzystania Certyfikatów do Węzła Krajowego wydawanych przez EuroCert nie ma możliwości podłączenia się do systemu integrującego.
Kup Zestaw Certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości