EuroCert oferuje urządzenia kryptograficzne niezbędne do właściwego korzystania z usług zaufania.Wśród nich możemy wyróżnić:

  • Karty kryptograficzne niezbędne do przechowywania kwalifikowanego podpisu
  • Karty Gemalto ID Prime 3810 kompatybilne z aplikacją Źródło
  • Czytniki kart kryptograficznych
  • Czytniki do e-Dowodów
  • Sprzętowe moduły bezpieczeństwa (HSM) służące do zarządzania i przechowywania kluczy bezpieczeństwa. Zadaniem modułu bezpieczeństwa jest bezpieczne generowanie kluczy publicznych i zarządzanie poufnymi danymi kryptograficznymi w infrastrukturze klucza publicznego (PKI)


Sprawdź w sklepie