Papierowe operaty geodezyjne to przeszłość. Od stycznia 2022 roku operaty geodezyjne przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej. To kolejna branża, w której zastosowanie znajduje kwalifikowany podpis elektroniczny EuroCert.

W poniższym wpisie przeczytasz:

 • jak zmieniły się przepisy związane z przyjmowaniem operatów technicznych?
 • dlaczego podpis kwalifikowany daje najszersze możliwości geodetom?
 • jakie korzyści płyną z używania operatów elektronicznych?

Od 1 stycznia 2022 operaty w wojewódzkich i powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej – w postaci pliku PDF opatrzonego podpisem elektronicznym.

Możliwość przesyłania operatu z e-podpisem kierownicy prac geodezyjnych otrzymali po raz pierwszy w sierpniu 2020 r., gdy zgodnie z rozporządzeniem ds. standardów geodezyjnych rozpoczął się okres przejściowy. Pisaliśmy wtedy o tym tutaj

Jak podaje Główny Urząd Geodezji i Kartografii, w grudniu 2021 r. operaty techniczne w postaci elektronicznej stanowiły 60 proc. wszystkich tego typu dokumentów przekazanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). W styczniu 2021 r. było to jeszcze 30 proc. 

Operat techniczny – pod którym można złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny od EuroCert – jest dokumentem zawierającym wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w związku z tworzeniem i weryfikacją baz danych oraz cyfrowymi zbiorami kopii dokumentów. Geodeci mogą również korzystać do celów prawnych z kwalifikowanego podpisu elektronicznego do podpisywania map, które powstają w celu podziału nieruchomości czy postępowań administracyjnych. 

Kwalifikowany podpis elektroniczny dla geodetów

Operat techniczny sporządza się w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF opatrzonego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają – czytamy w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Jednak w przypadku dwóch ostatnich wymienionych w rozporządzeniu podpisów wiąże się to z ograniczeniami.

Profil zaufany można wykorzystać do potwierdzenia autentyczności operatów, ale tylko wtedy, gdy ciężar pliku PDF nie przekracza 10 MB. Niemniej, ośrodki geodezyjne w ramach wewnętrznych regulaminów wykluczają użycie podpisu zaufanego. Powodem są wspomniane limity i akceptowanie przez nie wyłącznie dokumentów z e-podpisem w formacie XAdES. 

Podpis osobisty jest typem zaawansowanego podpisu cyfrowego. Zapisany jest elektronicznie w nowych dowodach osobistych z warstwą elektroniczną. Chociaż podpiszemy nim operat geodezyjny, to jednak funkcjonalność podpisu osobistego jest ograniczona i nie umożliwia zawarcia umowy cywilnoprawnej (potrzebna jest zgoda dwóch stron).

Natomiast kwalifikowany podpis elektroniczny odróżnia od dwóch poprzednich jego wszechstronność i brak ograniczeń:

 • W przypadku operatów można podpisać nim plik PDF o dowolnej wielkości.
 • Wszystkie dokumenty, pod którym składamy kwalifikowany podpis elektroniczny, mają taki sam skutek prawny, jak w przypadku podpisu własnoręcznego.
 • Zgodnie z unijnym rozporządzeniem eIDAS z 2016 r., jego moc prawna obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. 

W Polsce kwalifikowany podpis elektroniczny wydawany jest wyłącznie przez certyfikowane podmioty, takie jak EuroCert, który jako jedna z pięciu firm w Polsce, posiada status kwalifikowanego dostawcy usług zaufania.

Elektroniczne operaty techniczne w geodezji

Cyfrowe operaty to krok w kierunku cyfrowej transformacji geodezji i ułatwienie pracy firm i urzędów. W 2021 r. do państwowego zasobu geodezyjnego przekazano 1,2 mln operatów technicznych, z czego 45 proc. już w wersji elektronicznej – podaje Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK).  

Jakie korzyści przynosi wdrożenie e-operatów?

 1. możliwość złożenia dokumentów przez całą dobę;
 2. szybsze przesyłanie i wymiana dokumentów z urzędem;
 3. łatwiejsza i szybsza weryfikacja dokumentów;
 4. możliwość w pełni elektronicznej komunikacji; 
 5. stworzenie cyfrowego archiwum;
 6. wygoda dzielenia się dokumentem z zainteresowanymi stronami;
 7. oszczędność papieru, tuszu do drukarek, materiałów biurowych;
 8. oszczędność na usługach pocztowych i kurierskich;
 9. oszczędność czasu na skanowanie dokumentacji;
 10. umożliwia pracę zdalną.

Korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest dziś w firmach coraz częściej normą, podobnie jak bankowość mobilna czy wideokonferencje. E-podpis sprawdza się doskonale w czasie pracy zdalnej lub w rozproszonych zespołach. Umożliwia szybszy obieg dokumentów, złożenie podpisu na wielu dokumentach jednocześnie np. na wnioskach o zmianę pozwolenia na budowę. Dokument może również podpisać kilka osób według ustalonej kolejności. Poza zawieraniem umów w formie elektronicznej umożliwia przesyłanie dokumentów do ZUS, KRS, US, podpisywanie faktur. Jest chętnie wykorzystywany w branży budowlanej przy składaniu wniosków elektronicznych o pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy czy elektronicznego projektu inwestycji budowlanej przez serwis rządowy – stronę e-Budownictwo. 

W tym wpisie przeczytasz także o elektronicznej pieczęci dla branży geodezyjnej i przepisach, które weszły w roku 2021.

Przeczytaj także o nowej usłudze – Chmurowym podpisie elektronicznym ECSigner.