Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Papierowe operaty geodezyjne to przeszłość. Od stycznia 2022 roku operaty geodezyjne przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej. To kolejna branża, w której zastosowanie znajduje kwalifikowany podpis elektroniczny EuroCert.

W poniższym wpisie przeczytasz:

 • jak zmieniły się przepisy związane z przyjmowaniem operatów technicznych?
 • dlaczego podpis kwalifikowany daje najszersze możliwości geodetom?
 • jakie korzyści płyną z używania operatów elektronicznych?

Od 1 stycznia 2022 operaty w wojewódzkich i powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej – w postaci pliku PDF opatrzonego podpisem elektronicznym.

Możliwość przesyłania operatu z e-podpisem kierownicy prac geodezyjnych otrzymali po raz pierwszy w sierpniu 2020 r., gdy zgodnie z rozporządzeniem ds. standardów geodezyjnych rozpoczął się okres przejściowy. Pisaliśmy wtedy o tym tutaj

Jak podaje Główny Urząd Geodezji i Kartografii, w grudniu 2021 r. operaty techniczne w postaci elektronicznej stanowiły 60 proc. wszystkich tego typu dokumentów przekazanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). W styczniu 2021 r. było to jeszcze 30 proc. 

Operat techniczny – pod którym można złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny od EuroCert – jest dokumentem zawierającym wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w związku z tworzeniem i weryfikacją baz danych oraz cyfrowymi zbiorami kopii dokumentów. Geodeci mogą również korzystać do celów prawnych z kwalifikowanego podpisu elektronicznego do podpisywania map, które powstają w celu podziału nieruchomości czy postępowań administracyjnych. 

Kwalifikowany podpis elektroniczny dla geodetów

Operat techniczny sporządza się w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF opatrzonego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają – czytamy w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Jednak w przypadku dwóch ostatnich wymienionych w rozporządzeniu podpisów wiąże się to z ograniczeniami.

Profil zaufany można wykorzystać do potwierdzenia autentyczności operatów, ale tylko wtedy, gdy ciężar pliku PDF nie przekracza 10 MB. Niemniej, ośrodki geodezyjne w ramach wewnętrznych regulaminów wykluczają użycie podpisu zaufanego. Powodem są wspomniane limity i akceptowanie przez nie wyłącznie dokumentów z e-podpisem w formacie XAdES. 

Podpis osobisty jest typem zaawansowanego podpisu cyfrowego. Zapisany jest elektronicznie w nowych dowodach osobistych z warstwą elektroniczną. Chociaż podpiszemy nim operat geodezyjny, to jednak funkcjonalność podpisu osobistego jest ograniczona i nie umożliwia zawarcia umowy cywilnoprawnej (potrzebna jest zgoda dwóch stron).

Natomiast kwalifikowany podpis elektroniczny odróżnia od dwóch poprzednich jego wszechstronność i brak ograniczeń:

 • W przypadku operatów można podpisać nim plik PDF o dowolnej wielkości.
 • Wszystkie dokumenty, pod którym składamy kwalifikowany podpis elektroniczny, mają taki sam skutek prawny, jak w przypadku podpisu własnoręcznego.
 • Zgodnie z unijnym rozporządzeniem eIDAS z 2016 r., jego moc prawna obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. 

W Polsce kwalifikowany podpis elektroniczny wydawany jest wyłącznie przez certyfikowane podmioty, takie jak EuroCert, który jako jedna z pięciu firm w Polsce, posiada status kwalifikowanego dostawcy usług zaufania.

Elektroniczne operaty techniczne w geodezji

Cyfrowe operaty to krok w kierunku cyfrowej transformacji geodezji i ułatwienie pracy firm i urzędów. W 2021 r. do państwowego zasobu geodezyjnego przekazano 1,2 mln operatów technicznych, z czego 45 proc. już w wersji elektronicznej – podaje Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK).  

Jakie korzyści przynosi wdrożenie e-operatów?

 1. możliwość złożenia dokumentów przez całą dobę;
 2. szybsze przesyłanie i wymiana dokumentów z urzędem;
 3. łatwiejsza i szybsza weryfikacja dokumentów;
 4. możliwość w pełni elektronicznej komunikacji; 
 5. stworzenie cyfrowego archiwum;
 6. wygoda dzielenia się dokumentem z zainteresowanymi stronami;
 7. oszczędność papieru, tuszu do drukarek, materiałów biurowych;
 8. oszczędność na usługach pocztowych i kurierskich;
 9. oszczędność czasu na skanowanie dokumentacji;
 10. umożliwia pracę zdalną.

Korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest dziś w firmach coraz częściej normą, podobnie jak bankowość mobilna czy wideokonferencje. E-podpis sprawdza się doskonale w czasie pracy zdalnej lub w rozproszonych zespołach. Umożliwia szybszy obieg dokumentów, złożenie podpisu na wielu dokumentach jednocześnie np. na wnioskach o zmianę pozwolenia na budowę. Dokument może również podpisać kilka osób według ustalonej kolejności. Poza zawieraniem umów w formie elektronicznej umożliwia przesyłanie dokumentów do ZUS, KRS, US, podpisywanie faktur. Jest chętnie wykorzystywany w branży budowlanej przy składaniu wniosków elektronicznych o pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy czy elektronicznego projektu inwestycji budowlanej przez serwis rządowy – stronę e-Budownictwo. 

W tym wpisie przeczytasz także o elektronicznej pieczęci dla branży geodezyjnej i przepisach, które weszły w roku 2021.

Przeczytaj także o nowej usłudze – Chmurowym podpisie elektronicznym ECSigner.