W dniu 19 sierpnia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Przewoźnicy drogowi z krajów trzecich, których kierowcy wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonują przewóz dwustronny albo inny przewóz międzynarodowy zobowiązani są do wyposażenia kierowców w potwierdzenie o delegowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego podczas kontroli.

Wpis dostępny również w języku ukraińskim – https://eurocert.pl/ua/vidpravlennya-vodiya-z-krayini-tret-yoyi-2023-roku-novi-pravil/

Delegowanie kierowców z państwa trzeciego – krok po kroku

Procedura delegowania kierowców dla przewoźników z państw trzecich do Polski stanowi istotny krok w zapewnieniu legalności i bezpieczeństwa przewozów na terytorium Polski oraz chroni przed potencjalnymi mandatami od Inspekcji Transportu Drogowego. Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik po etapach tej procedury, które pozwalają na zarejestrowanie delegowanego kierowcy krok po kroku:

 1. Zarejestruj Konto Przedsiębiorcy za pomocą adresu e-mail, które umożliwia załatwianie spraw online w serwisie biznes.gov.pl pod adresem https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03153/.
 2. Kup kwalifikowany podpis elektroniczny u certyfikowanego dostawcy usług zaufania EuroCert na terytorium Polski.

  Zamów podpis kwalifikowany

 3. Potwierdź tożsamość po zakupie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na spotkaniu w formie zdalnej online, osobiście w siedzibie EuroCert lub w jednym z ok. 300 punktów Partnerskich EuroCert na terenie Polski.
 4. Zaloguj się na Konto Przedsiębiorcy na portalu biznes.gov.pl za pomocą adresu e-mail.
 5. Uruchom e-usługę „Zgłoś delegowanie kierowcy z państwa trzeciego na terytorium Polski”.
 6. Wypełnij, podpisz formularz i wyślij go online za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl z ważnym elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
 1. Wyśli podpisany formularz online „Zgłoś delegowanie kierowcy z państwa trzeciego na terytorium Polski” do Państwowej Inspekcji Pracy pod adresem – https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1670

Aby uniknąć kar finansowych najważniejszym obowiązkiem przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego jest wyposażenie kierowcy w dokument o nazwie „Zgłoszenie delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego”, który dotyczy przewoźnika drogowego mającego siedzibę w państwie trzecim, który w związku z realizacją usługi transportu drogowego kieruje tymczasowo kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowca musi posiadać te dokumenty w pojeździe i okazywać podczas kontroli drogowej. Przewoźnik każdorazowo zobowiązany jest do zgłoszenia delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania.

Delegowanie kierowców z państwa trzeciego – dokumenty

Przewoźnik drogowy z państwa trzeciego delegujący kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek zapewnić, aby kierowca podczas delegowania dysponował następującymi dokumentami:

 • papierowym potwierdzeniem delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie formularza potwierdzenia delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego
 • dowodami potwierdzającymi wykonywane przewozy drogowe, w szczególności w postaci listów przewozowych, odpowiedniego zezwolenia wymaganego w międzynarodowym transporcie drogowym lub formularza jazdy, na podstawie którego jest wykonywany przewóz
 • zapisami tachografu, wymaganymi zgodnie z Umową europejską dotyczącą pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzoną w Genewie dnia 1 lipca 1970 r.

Ważne! Kierowca musi posiadać te dokumenty w pojeździe i okazywać podczas kontroli drogowej, na żądanie osób.

Delegowanie kierowców z państwa trzeciego – kary

Dla kierowcy i przewoźnika drogowego nieprzestrzegającego przepisów odnośnie delegowania może liczyć się z karami finansowymi w postaci mandatu.

Kierowca, który nie jest w stanie przedstawić podczas kontroli drogowej potwierdzenia delegowania, podlega karze grzywny w wysokości 500 zł. To ważne, aby zawsze mieć przy sobie niezbędne dokumenty potwierdzające delegowania.

Przewoźnik drogowy z państwa trzeciego, który deleguje kierowcę na terytorium Polski i narusza obowiązki lub warunki określone w przepisach, podlega karze pieniężnej w wysokości od 4000 zł do 7000 zł za każde naruszenie. To istotne, aby przewoźnicy działający na polskim rynku zachowali pełną zgodność z regulacjami, aby uniknąć tych surowych kar.

Wykaz naruszeń oraz wysokość kar pieniężnych za konkretne naruszenia są szczegółowo określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403.

Delegowanie kierowców z państwa trzeciego  – kraje

Przewoźnicy drogowi z krajów trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, których kierowcy wykonują na terytorium Polski są zobowiązane do spełnienia obowiązku. Lista przykładowych krajów zobowiązanych do delegowania kierowcy z państwa trzeciego:

 • Albania
 • Armenia
 • Azerbejdżan
 • Białoruś
 • Czarnogóra
 • Gruzja
 • Irak
 • Iran
 • Kazachstan
 • Maroko
 • Mołdawia
 • Mongolia
 • Ukraina
 • Uzbekistan
 • Serbia
 • Syria
 • Tunezja
 • Turcja

Delegowanie kierowców z państwa trzeciego – podsumowanie

Przewoźnicy z państw trzecich delegujący kierowców muszą przestrzegać nowych przepisów w Polsce. Na podstawie zatwierdzonej ustawy wprowadzono obowiązek wyposażenia kierowców w potwierdzenie delegowania na terytorium Polski. Procedura obejmuje rejestrację online, zakup podpisu elektronicznego, potwierdzenie tożsamości, wypełnienie formularza i wysłanie go do Inspekcji Pracy za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl. Za naruszenie przepisów grożą karą od 500 do 7000 zł. Ustawa weszła w życie i jest ważna od 19 sierpnia 2023 roku.