Pełna automatyzacja obsługi interesantów urzędów sektora publicznego to proces, którego dynamika wzrosła od czasu wybuchu pandemii. Cyfryzacja obiegu dokumentów i obsługi społeczności w znacznym stopniu usprawnia i przyspiesza pracę samego urzędu, jak również pozwala obywatelowi na dostęp do różnych spraw urzędowych online.

Oznacza to dla obu stron wygodę, a także oszczędność czasu i finansów. Jest to jednoznaczne z brakiem konieczności przemieszczania się do urzędu i czekania w kolejce dla interesanta, a dla instytucji – obsługę dokumentów w sposób elektroniczny bez ich drukowania i wysyłki drogą tradycyjną.

Elektroniczny obieg dokumentów wspomagają kwalifikowane usługi zaufania świadczone przez EuroCert. Dotyczy to coraz dłuższej listy spraw, które interesant załatwi w sposób całkowicie zdalny – od obywatelskich do podatkowo-finansowych.

Idąc z duchem digitalizacji, Urząd Miasta Krakowa zdecydował o zakupie od EuroCert pieczęci chmurowych wraz z oprogramowaniem serwerowym – ECQSS w wersji on-premise.

Jak dotąd UMK wdrożył pieczętowanie dokumentów w geodezji i planuje zabezpieczyć obsługę interesantów w kolejnych obszarach działania instytucji. Jest to jedno z pierwszych poważnych wdrożeń na tak wysokim szczeblu administracyjnym.

Więcej o korzyściach dla obywatela z używania przez urząd kwalifikowanej pieczęci elektronicznej przeczytasz w tym artykule: Kwalifikowana pieczęć elektroniczna w administracji publicznej.