Możliwość pracy zdalnej w firmach to dziś biznesowy standard. Taki tryb pracy preferuje też coraz więcej pracowników, których głównym narzędziem pracy jest komputer. Idealną usługą, która wspiera wszelkie czynności zawodowe wykonywane z domu, jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Dowiedz się, dlaczego warto go uzyskać!  

Narzędzia do pracy zdalnej

Praca zdalna staje się coraz bardziej popularna nie tylko w dużych, ale i w mniejszych przedsiębiorstwach. Dzięki takiemu trybowi pracy, firmy mogą generować oszczędności z wielu źródeł. W wielu przypadkach zaoszczędzone środki to efekt braku konieczności utrzymywania w pełni wyposażonych przestrzeni biurowych.

Aby jednak pracownik mógł przygotowywać umowy, kontaktować się z administracją publiczną lub wypełniać inne obowiązki zawodowe pracując w domu, potrzebne są odpowiednie narzędzia. Jednym z nich jest e-podpis z certyfikatem kwalifikowanym, dzięki któremu można szybko i sprawnie podpisywać dokumenty elektroniczne.

Podpis kwalifikowany w pracy zdalnej – korzyści dla biznesu

Pracownik, który dysponuje podpisem kwalifikowanym, nie musi już podpisywać dokumentów papierowych z użyciem podpisu własnoręcznego. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem eIDAS, kwalifikowany e-podpis ma taką samą moc prawną, dlatego nie można podważyć jego ważności. Uzyskanie podpisu dla pracownika, który pracuje zdalnie, nie wymaga podejmowania szczególnych czynności. Wystarczy zakupić usługę u certyfikowanego dostawcy usług zaufanych, jakim jest Centrum Certfikacji EuroCert i umówić się z przedstawicielem stacjonarnym lub mobilnym na osobistą weryfikację tożsamości.

Oto, jakie zalety wiążą się ze stosowaniem podpisu kwalifikowanego przez pracownika pracującego zdalnie:

Korzyść 1: Nie trzeba zawozić dokumentów opatrzonych podpisem kwalifikowanym do firmy.

Pracownicy, którzy pracują z domu, mogą podpisywać podpisem kwalifikowanym wszystkie dokumenty firmowe. Nie ma potrzeby drukowania potrzebnych umów w wersji papierowej, ponieważ wszystkie dokumenty przekazywane są drogą elektroniczną. Dzięki użyciu e-podpisów możliwe jest znaczne zmniejszenie kosztów zakupu papieru, co tworzy wizerunek firmy przyjaznej środowisku. Dodatkowo nie trzeba korzystać z usług kurierskich czy pocztowych, za sprawą których przekazywanie dokumentów papierowych do firmy trwa od kilku do nawet kilkunastu dni.

Korzyść 2: Kwalifikowany podpis elektroniczny wspiera rozproszone zespoły sprzedażowe.  

Za pomocą podpisu z certyfikatem kwalifikowanym można skutecznie sformalizować działania członków zespołu, którzy nie pracują w jednym biurze. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli pracownicy znajdują się w różnych miastach, mogą z powodzeniem podpisać jedną umowę zdalnie.

Korzyści 3: E-podpis kwalifikowany sprawia, że można pracować z dowolnego miejsca na ziemi.

Nawet pracownik, który przebywa służbowo np. w Stanach Zjednoczonych, może szybko podpisać dokument elektroniczny i przesłać go do dalszych podpisów współpracownikom w Polsce lub w innym dowolnym kraju. Podpis kwalifikowany daje tu szerokie pole manewru i może być używany w każdym możliwym miejscu na ziemi. Aplikacja do złożeniu podpisu EuroCert nie wymaga także dostępu do Internetu. Wystarczy jedynie uruchomienie jej wraz z czytnikiem, w którym znajduje się karta kryptograficzna.

Korzyść 4: Po podpisaniu umowy podpisem kwalifikowanym każda zmiana jest widoczna.

Podpis kwalifikowany to urządzenie w 100% bezpieczne. Dzięki niemu po podpisaniu nie trzeba czytać umowy ponownie, ponieważ każda dokonana w niej zmiana jest widoczna po procesie weryfikacji. Można także zapomnieć o parafowaniu poszczególnych stron, jak ma to miejsce przy składaniu tradycyjnych podpisów na dokumentach drukowanych. W tym przypadku kwalifikowany podpis elektroniczny będzie gwarancją integralności całego dokumentu.