Sprawozdanie finansowe to najważniejszy dokument z działalności spółki, który sporządza się na koniec roku obrotowego w formie elektronicznej. Następnie musi zostać on podpisany i złożony w wersji cyfrowej przez system KRS lub S24. Z czego składa się sprawozdanie finansowe? O jakich elementach sprawozdania finansowego nie można zapomnieć? Z tego artykułu dowiesz, jak przygotować się do złożenia tego istotnego raportu.

Sporządzanie sprawozdania finansowego

Według obowiązujących przepisów, sprawozdanie finansowe przygotowuje się wyłącznie w formie elektronicznej. Dokument musi zostać przygotowany w określonym formacie i strukturze pliku. Niezależnie od tego, czy e-sprawozdanie będzie składane przez Repozytorium Dokumentów Finansowych eKRS czy portal S24, powinno zostać zapisane w formacie XML, który umożliwia opisanie danych znacznikami.

Jeżeli przedsiębiorstwo wpisane jest do KRS, może skorzystać z bezpłatnej aplikacji do tworzenia sprawozdań finansowych – e-Sprawozdania Finansowe.

Musisz podpisać sprawozdanie za 2023? ✍️ Zastąp obecne podpisywanie dokumentów na kwalifikowany podpis elektroniczny!
Kwalifikowany dostawca w UE. Zgodny z algorytmem XAdES. Moc prawna podpisu własnoręcznego.

Dowiedz się więcej

Przygotowanie dokumentów do sprawozdania finansowego

Jakie są najważniejsze elementy sprawozdania finansowego? Do dokumentów, które należy przygotować w postaci elektronicznej, zgodnie z ustawą o rachunkowości, należą:

  • roczne e-sprawozdanie finansowe
  • sprawozdanie z działalności
  •  sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
  • opinia biegłego rewidenta lub sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
  • skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe
  • sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej
  •  sprawozdanie z działalności jednostki dominującejskonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

Należy pamiętać, że wymienione dokumenty muszą zostać podpisane elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Co jeszcze zawiera sprawozdanie finansowe? Dodatkowo są to uchwały lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty. W tym wypadku spółka może załączyć ich skany lub podpisać je elektronicznie podpisem kwalifikowanym. Jako dostawcy usług zaufania, rekomendujemy drugą opcję.

Podpisanie e-sprawozdania finansowego

Sprawozdanie spółki musi zostać podpisane w terminie 3 miesięcy od końca roku obrotowego, czyli do 31 marca 2023 r. Raport można podpisać Profilem Zaufanym lub wygodnym podpisem kwalifikowanym. O tym, jak zrobić to poprawnie dowiesz się z naszego artykułu: Jak podpisać sprawozdanie finansowe?

Wysłanie sprawozdania finansowego

Raport z działalności spółki oraz uchwały powinny być wysłane do maksymalnie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania do KRS. Jego złożenie wiąże się z podpisaniem zgłoszenia przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze. Zgłoszenie może podpisać również kilka osób. W takim przypadku najlepiej się sprawdzi podpis kwalifikowany.

Więcej na temat procesu przekazania dokumentów dowiesz się z naszego artykułu: Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS?

Podpis kwalifikowany do sprawozdania finansowego

Podpis kwalifikowany to narzędzie, które można wykorzystać zarówno na etapie podpisywania sprawozdania finansowego, jak i jego składania do odpowiedniego organu. E-podpis z certyfikatem kwalifikowanym EuroCert to idealne rozwiązanie dla wszystkich Polaków oraz osób zza zagranicy, które nie dysponują numerem PESEL. Umożliwia bezproblemowe podpisywanie plików w różnych formatach oraz obsługę wielu portali publicznych i systemów komercyjnych.