Obowiązkiem wszystkich spółek handlowych, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) jest składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Wymogiem ustawowym jest podpisanie e-sprawozdania podpisem kwalifikowanym, Podpisem Osobistym (opartym o e-Dowód) lub Podpisem Zaufanym. W praktyce oznacza to, że dokumenty tego typu składane są już jedynie przez Internet, co obowiązuje powszechnie od 1 października 2018 r. 

Kto podpisuje elektroniczne sprawozdania finansowe?

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 15 marca 2018 r., sprawozdania zatwierdzone przez organ nadzorczy spółki, podpisuje osoba reprezentująca dany podmiot, której numer PESEL figuruje w KRS. Dokument elektroniczny podpisuje również osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. główny księgowy). W tym przypadku możliwy jest wybór rodzaju podpisu. 

Jeżeli do reprezentowania danego podmiotu w Polsce upoważniony jest obcokrajowiec bez numeru PESEL, musi on dysponować wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w celu dopełnienia wymaganych formalności. 

e-KRS – system informatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości

Do przekazywania e-sprawozdań finansowych służy specjalna bezpłatna aplikacja e-KRS, udostępniana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest ona dostępna na stronie https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/. Format, w którym należy przygotować dokument, to plik XML. 

Nie wiesz, jak złożyć sprawozdanie finansowe? Nie chcesz popełnić błędu? Sprawdź nasz poradnik – Kwalifikowany podpis elektroniczny a sprawozdanie finansowe

Kwalifikowany podpis elektroniczny do sprawozdań finansowych KRS

Podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym to wygodne narzędzie, które umożliwia szybkie i sprawne przekazywanie raportu z działalności przedsiębiorstwa za dany rok obrotowy do właściwych organów nadzorujących. Zastosowania podpisu są jednak znacznie szersze. Jeśli nie dysponujesz jeszcze certyfikatem kwalifikowanym, możesz go uzyskać u dostawcy usług zaufania EuroCert.