O dofinansowanie ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy właściciele firm będą mogli ubiegać się już 17 kwietnia 2023 r. Aby złożyć wniosek w nowym konkursie, przedsiębiorcy muszą dysponować elektronicznym podpisem kwalifikowanym. 

Dofinasowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy dla firmy

Już od 17 kwietnia 2023 r. płatnicy składek ZUS mogą wziąć udział w konkursie, w którym do uzyskania są środki finansowe na działania BHP. Konkurs ma na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach. Dotowane będą projekty, które zmniejszą zagrożenia związane z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, a także umożliwią redukcję niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

W konkursie można uzyskać nawet do 300 000 zł na działania inwestycyjne i inwestycyjno-doradcze. Minimalna kwota, o którą można się ubiegać, to 10 000 zł. Na dofinansowanie projektów przeznaczono w 2024 r. aż 90 000 000 zł.

Dotacja ZUS na BHP 2023 – ważne terminy 

Przedsiębiorcy zainteresowani dotacjami mogą składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie od 17 kwietnia do 18 maja 2024 r.

Wniosek o dofinasowanie ZUS 2023 a kwalifikowany podpis elektroniczny 

Istotnym warunkiem w konkursie ZUS 2023 jest wymóg podpisywania wypełnionego wniosku wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie dysponują podpisem kwalifikowanym, mogą uzyskać go u dostawcy usług zaufania, jakim jest Centrum Certyfikacji EuroCert. Podpis ten jest podpisem komercyjnym, który służy do podpisywania dokumentów w formie cyfrowej. Jednocześnie usługa zapewnia moc prawną podpisu własnoręcznego, dzięki czemu znajduje o wiele więcej zastosowań – zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym.

Kwalifikowany podpis elektroniczny – korzyści dla firmy 

Podpis kwalifikowany to świetna inwestycja dla każdej firmy, nie tylko podczas okazjonalnego składania wniosków do instytucji administracji publicznej. Z jego pomocą można z łatwością przygotować i podpisać elektroniczne dokumenty firmowe, w tym umowy cywilno-prawne, e-faktury czy umowy z pracownikami, co znacznie skraca czas ich dostarczenia. E-podpis kwalifikowany to narzędzie niezbędne również w kontaktach z urzędami, np. podczas składania dokumentów przetargowych czy obsługi platform administracji publicznej. Umożliwia on także wprowadzenie do biznesu elektronicznego obiegu dokumentów zgodnego z trendem #paperless.

Podpis elektroniczny jest również znacznym ułatwienie w przypadku spraw prywatnych, ponieważ usługa pozwala na maksymalną oszczędność czasu i ograniczenie wizyt w urzędach, np. w przypadku spraw obywatelskich czy podczas składaniu wniosków o najróżniejsze świadczenia.

Nie masz jeszcze podpisu kwalifikowanego i potrzebujesz się dowiedzieć, jak szybko go uzyskać? Skontaktuj się z doradcą Centrum Certyfikacji EuroCert i wybierz rozwiązanie najlepsze dla ciebie i twojej firmy.

Kontakt: biuro@eurocert.pl | +48 22 390 59 95

Więcej o najnowszej chmurowej wersji kwalifikowanego podpisu elektronicznego przeczytasz tutaj: ECSigner czyli elektroniczny podpis kwalifikowany w chmurze.