Dzięki ustawie “Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r., instytucje mają możliwość przeprowadzania postępowań przetargowych i aukcji drogą elektroniczną. Pełna elektronizacja zamówień publicznych obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2021 r., co oznacza, że dokumentacja przetargowa nie może być już składana w tradycyjnej formie papierowej. Co ważne, cała komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się także w formie elektronicznej. 

Kwalifikowany podpis elektroniczny do przetargów i aukcji online

Przedsiębiorcy składający ofertę w przetargach lub aukcjach, mogą podpisywać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym. E-podpis umożliwia firmom rejestrację na platformach zakupowych i złożenie oferty, a zamawiającym – weryfikację osoby, która ubiega się o realizację zamówienia. 

Podpis z certyfikatem kwalifikowanym można zakupić u dostawcy usług zaufania, jakim jest EuroCert. Chcesz wiedzieć więcej nt. używania go do przetargów i aukcji? Sprawdź nasz artykuł: Podpis elektroniczny i przetargi. Jaki e-podpis wybrać?

Na jakich platformach przetargowych i zakupowych można wykorzystać kwalifikowany podpis elektroniczny?

Podpisu kwalifikowanego EuroCert można użyć m.in. na takich platformach zakupowych i przetargowych, jak: