Cyfrowa Gmina to rządowy program, dzięki któremu gminy z całej Polski mogą znacząco przyspieszyć procesy cyfryzacji. Przystępując do programu, samorządy mogą liczyć na dofinansowania działań związanych m.in. z zakupem sprzętu IT, usług cyfrowych oraz kwalifikowanych usług zaufania. Dowiedz się, na co można wykorzystać pieniądze i jak złożyć wniosek.

Czym jest program Cyfrowa Gmina?

Program Cyfrowa Gmina realizowany jest w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, finansowanego z Funduszy Europejskich (programu React-EU). Jest to konkurs dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich z całej Polski, którego celem jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządowych. W ramach programu każda gmina, która zdecyduje się wziąć w nim udział, może uzyskać wsparcie od 100 000 do 2 000 000 złotych. Obowiązuje tu dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, bez wkładu własnego, dzięki czemu samorządy będą mogły łatwo rozliczyć się z poniesionych wydatków.

Dobrą wiadomością jest także to, że w ramach programu będą także refinansowane wydatki poniesione przez dany samorząd od lutego 2020 r., czyli od początku pandemii.

Cyfrowa Gmina – nabór i wnioski 2021

Pierwszy, miesięczny nabór ruszył 18 października 2021 r. i mogą w nim wziąć udział 733 gminy, z 2477 gmin w całej Polsce. Dla pozostałych samorządów są przeznaczone kolejne 2 runy konkursu grantowego, w ramach których będzie można składać odpowiednie dokumenty.

Wzór wniosków dostępny jest na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. (https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina)

Co można kupić w ramach projektu Cyfrowa Gmina?

Za fundusze z konkursu można kupić sprzęt informatyczny dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych, a także placówek oświatowych nadzorowanych przez gminę. Możliwy jest zakup akcesoriów, np. czytników e-dowodów, skanerów, signature pad’ów, jak i również podpisów kwalifikowanych.

Konkurs grantowy Cyfrowa Gmina umożliwia samorządom wystąpienie o dotację na zakup licencji i oprogramowania, dzięki którym można realizować e-usługi. Pieniądze mogą zostać także przeznaczone na usługi chmurowe wspierające pracę zdalną, na oprogramowanie do komunikacji online czy na systemy elektronicznego obiegu dokumentów, dla których dodatkowo można wdrożyć pieczęć kwalifikowaną. Z konkursu mogą być finansowane ponadto hostingi, systemy do głosowań elektronicznych, aplikacja mobilne do komunikacji z mieszkańcami czy licencje na systemy operacyjne i kompatybilne produkty.

Dzięki konkursowi samorządy mogą ponadto uzyskać dotacje na zakup szkoleń z zakresu edukacji cyfrowej dla urzędników. Możliwe będzie również opłacenie usług analitycznych i ekspertyz, tj. audyty cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego czy usługi dostępu i migracji danych do chmury obliczeniowej.

Usługi kwalifikowane w projekcie Cyfrowa Gmina  

Wiele usług IT w ramach projektu cyfrowa gmina można zakupić u kwalifikowanego dostawcy usług zaufanych EuroCert. Przyjrzyjmy się, jakie są to usługi oraz z jakimi korzyściami dla biznesu i administracji wiąże się ich stosowanie.

Kwalifikowany podpis elektroniczny EuroCert

Osoby decydujące o zakupie sprzętu i usług IT w samorządach mogą przeznaczyć dotację m.in. na zakup usługi kwalifikowanej, jaką jest np. elektroniczny podpis kwalifikowany EuroCert, który służy do podpisywania e-dokumentów i korzystania z wielu platform rządowych.

Wśród korzyści, jakie płyną ze stosowania podpisu kwalifikowanego w administracji, można wymienić m.in.:

 • możliwość zapewnienia ciągłości działania urzędu w trybie pracy zdalnej
 • oszczędności finansowe, związane z mniejszym zapotrzebowaniem na papier i prowadzenie archiwum dokumentów
 • przyspieszenie procesów biznesowych (mniej dokumentów w formie papierowej)
 • szersze zastosowanie w porównaniu do Profilu Zaufanego

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna EuroCert

Samorządy mogą zdecydować się również na zastosowania e-pieczęci kwalifikowanej, dzięki której można zautomatyzować i przyspieszyć elektroniczne pieczętowanie dokumentów bez umieszczania imienia i nazwiska konkretnego urzędnika.

Korzyści jakie daje pieczęć kwalifikowana w administracji to:

 • łatwiejsze zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów EZD dzięki możliwości integracji systemu z chmurową pieczęcią kwalifikowaną oraz automatyzacji procesów
 • automatyzacja wydawania różnych zaświadczeń i danych (np. wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków w geodezji), co wynika z nowych przepisów KPA
 • wydawanie elektronicznych tytułów wykonawczych
 • prowadzenie e-akt osobowych

Więcej o zastosowaniu pieczęci w administracji, wynikających z KPA znajdziesz w naszym artykule – Pieczęć elektroniczna w administracji publicznej. Nowelizacja KPA 2021

U dostawcy usług zaufanych EuroCert, podmioty administracyjne znajdą usługę e-pieczęci w różnych modelach. Jedną z opcji jest pieczęć chmurowa wraz z serwerowym oprogramowaniem podpisującym, z którym można się integrować za pomocą udostępnionego REST API. Jest to gotowe rozwiązanie, które z łatwością zintegruje się z dowolnym system zamawiającego w modelu SaaS lub On-premise.

Jeśli jednostka administracji publicznej nie posiada potrzeby automatyzacji procesów lub zasobów do integracji, może wybrać pieczęć kwalifikowaną na karcie. Z tej opcji może korzystać wielu pracowników i będzie ona wystarczająca w niektórych sytuacjach.

Certyfikaty do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej

Należy pamiętać także, że do 1 stycznia 2022 roku, wszystkie podmioty administracji publicznej muszą zostać podpięte do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. Węzeł Krajowy umożliwia obywatelom m.in. korzystanie z e-usług publicznych z wykorzystaniem jednego, bezpiecznego loginu i hasła. Podłączenie urzędu do KWIE wymaga jednak zakupu pakietu certyfikatów, które umożliwiają odpowiednie przeprowadzenie integracji z systemami. Takie certyfikaty można szybko uzyskać u dostawcy usług zaufania EuroCert. Dobrą wiadomością jest to, że taka usługa wpisuje się w ideę projektu Cyfrowa Gmina, a jej zakup może zostać sfinansowany ze środków w ramach projektu.

Więcej informacji o tym certyfikacie znajdziesz w naszym artykule – Jak uzyskać certyfikat do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej?

Urządzenia kryptograficzne

Dodatkowo podmioty, zainteresowane projektem Cyfrowa Gmina, mogą znaleźć w ofercie EuroCert różnego rodzaju narzędzia kryptograficzne, tj.:

 • karty kryptograficzne do systemu Źródło
 • zawansowane moduły kryptograficzne HSM, które można zakupić na własność i umieścić na nich pieczęć kwalifikowaną
 • czytniki do kart stykowych i zbliżeniowych oraz e-dowodów w wielu różnych opcjach