Powiększa się lista branż, w których kwalifikowany podpis elektroniczny i pieczęć elektroniczna okazują się niezbędne do prowadzenia biznesu. Od marca 2022 roku podmioty rejestrujące produkty w bazie EPREL mają obowiązek weryfikacji tożsamości przy użyciu kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Producenci, dostawcy lub importerzy wprowadzający po raz pierwszy na rynek Unii Europejskiej urządzenia, od których wymagane są etykiety energetyczne muszą rejestrować je, zanim zostaną wprowadzone do sprzedaży w bazie EPREL.

Czym jest baza EPREL?

Działająca od stycznia 2019 roku baza EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) jest europejskim rejestrem produktów do celów etykietowania energetycznego. 

Obowiązkiem rejestracji objęte są m.in. klimatyzatory, kotły na paliwo stałe, lampy, lodówki, opony, pralki, urządzenia chłodnicze, zamrażarki, zmywarki, żarówki czy wyświetlacze elektroniczne. 

Konieczność weryfikacji tożsamości podmiotów wiąże się z upublicznieniem części informacji o produktach zarejestrowanych w bazie EPREL. Baza zawiera szczegółowe karty informacyjne i etykiety energetyczne każdego zarejestrowanego produktu. 

System EPREL składa się z dwóch części: 

  • zamkniętej bazy, przez którą krajowe organy nadzorujące rynek sprawdzają czy przestrzegane są wymogi etykietowania i czy wyliczona efektywność na etykiecie jest zgodna z efektywnością zadeklarowaną przez producenta;
  • baza publicznej, która umożliwia konsumentom przeszukiwanie produktów pod kątem efektywności energetycznej i kart informacyjnych produktów wprowadzanych na rynek. 

Co istotne, od marca 2022 roku jawne informacje o produktach zarejestrowanych w bazie EPREL są udostępnione publicznie.

Zastosowanie pieczęci elektronicznej w EPREL

W drugiej połowie marca 2022 roku Komisja Europejska wprowadziła nowe wymagania dla dostawców i producentów, którzy podlegają obowiązkowi rejestracji w bazie EPREL. Obecnie weryfikacja tożsamości podmiotu musi odbywać się przy pomocy kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.

Pieczęć stanowi potwierdzenie, że dostawca ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Irlandii Północnej. Nowe unijne zasady wymagają także weryfikacji prawa osoby składającej podpis do działania w imieniu dostawcy. W tym celu dostawcy będący osobami prawnymi muszą złożyć jednostronicową deklarację PDF i opatrzyć ją kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Osoby fizyczne uwierzytelniają się korzystając z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Konieczność tego typu rejestracji wynika z art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017. 

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna musi zawierać nazwę organizacji, nazwę handlową, kraj rejestracji, numer w rejestrze gospodarczym oraz identyfikator rejestru przedsiębiorstw.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna – funkcjonalności

W odróżnieniu od kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z którego korzystają osoby fizyczne, kwalifikowana pieczęć elektroniczna jest usługą zaufania wydawaną dla podmiotów posiadających osobowość prawną takich jak firmy, instytucje, podmioty publiczne. 

Pieczęć umożliwia pieczętowanie dowolnych dokumentów, plików przy użyciu jedynie danych firmowych. Poza weryfikacją tożsamości, kwalifikowana pieczęć gwarantuje również autentyczność dokumentu, czyli możliwość identyfikacji źródła jego pochodzenia, jak również zidentyfikowania podmiotu wydającego dokument. Pieczęć elektroniczna zapewnia integralność dokumentu, czyli gwarantuje niezmienność danych od momentu opieczętowania. Wreszcie, pieczęć chroni dane osobowe, bo znajdują się na niej jedynie dane osobowe podmiotu, takie jak nazwa i NIP.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna coraz powszechniej wykorzystywana jest przy wydawaniu zaświadczeń urzędowych, firmowej korespondencji elektronicznej, podpisywania dokumentów prawnych, dokumentów dotyczących zaproszeń do złożenia oferty, postępowań przetargowych, faktur elektronicznych czy potwierdzania zawarcia transakcji w usługach online.