Firma EuroCert we współpracy z partnerem biznesowym – firmą Geo-System – wdrożyła zaawansowane technologicznie rozwiązanie kwalifikowanej pieczęci chmurowej szeroko dostępnej dla powiatów i gmin. Rozwiązanie to jest w pełni zintegrowane z systemem powyższych jednostek administracji publicznej i pozwala na zautomatyzowane całodobowe wydawanie klientom dokumentów geodezyjnych bez udziału pracownika danej instytucji.

Kwalifikowana elektroniczna pieczęć chmurowa oznacza dla wspomnianych podmiotów wiele wymiernych korzyści:

  • Umożliwia zamówienie i wygenerowanie wypisu i wyrysu z miejscowych planów przez dowolnego użytkownika miejskiego portalu mapowego. Wygenerowany zostaje poświadczony elektronicznie dokument ważny na terenie całej Unii Europejskiej.
  • Pozwala na automatyczne wygenerowanie m.in. takich dokumentów, jak: zaświadczenie z planu, zaświadczenie o rewitalizacji, zaświadczenie dot. uchwały krajobrazowej itd). Niebawem także ePODGiK zostanie zintegrowany z systemem chmurowym, co stworzy możliwość pieczętowania pieczęcią chmurową kolejnych dokumentów.


Jednostki administracji publicznej zainteresowane wdrożeniem rozwiązania zapraszamy do kontaktu w formularzu kontaktowym bezpłatnej konsultacji.