Przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż pięć osób i rozliczają składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zobowiązane są do przekazywania do ZUS dokumentacji ubezpieczeniowej w formie elektronicznej. Wymóg ten obowiązuje od 21 lipca 2009, a niezbędne deklaracje mogą być przesyłane przez firmy z wykorzystaniem bezpłatnego programu Płatnik, który dostępny jest do pobrania na stronie ZUS. Wszystkie dokumenty przekazywane do jednostki organizacyjnej, jaką jest ZUS, muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kwestie te reguluje Ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z dn. 17 lutego 2005 r. z późniejszymi zmianami (art. 40, który dotyczy sposobu uwierzytelniania deklaracji przesyłanych do ZUS).

Kwalifikowany podpis elektroniczny, a program Płatnik 

Podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym to narzędzie, które niezwykle ułatwia pracę księgowych, biur rachunkowych oraz specjalistów HR, którzy zajmują się rozliczaniem wynagrodzeń pracowniczych i w codziennej pracy kontaktują się z ZUS. Program Płatnik można zintegrować z certyfikatami kwalifikowanymi, które są wydawane przez Centrum Certyfikacji EuroCert. Umożliwia to bezpieczne korzystanie z systemu w dowolnym miejscu i czasie oraz zgodnie z polskim prawodawstwem, a także znaczną redukcję kosztów przesyłania dokumentacji do ZUS pocztą czy kurierem.