Wiele podmiotów, działających w sektorze finansowym, prawnym czy w branży gier losowych, zobowiązanych jest do przesyłania comiesięcznych raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Raporty te dotyczą realizowanych transakcji powyżej 15 000 euro, o których dane są gromadzone i analizowane przez polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. GIIF jest zatem jednostką analityki finansowej, opisaną w przepisach Unii Europejskiej, która przyjmuje zgłoszenie o rzeczywistych i potencjalnych naruszeniach przepisów w zakresie dokonywania podejrzanych i ponadprogowych transakcji internetowych lub gotówkowych.

Kto ma obowiązek przesyłania raportów do GIIF?

Zgodnie z ustawą AML (ang. anti-money laundering) z dnia 16 listopada 2000 roku, raporty do GIIF muszą wysyłać tzw. instytucje obowiązane, do których mogą należeć firmy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje, a także przedsiębiorcy indywidualni. Są to m.in.:

 • banki oraz oddziały banków zagranicznych
 • banki prowadzące rachunki papierów wartościowych (banki powiernicze)
 • instytucje kredytowe, finansowe i płatnicze
 • domy maklerskie
 • agenci rozliczeniowi
 • instytucje pieniądza elektronicznego
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • fundusze inwestycyjne
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • kantory stacjonarne i internetowe
 • lombardy i komisy
 • firmy działające w branży gier losowych
 • prawnicy (adwokaci, radcowie prawni, notariusze)
 • doradcy podatkowi
 • biegli rewidenci
 • pośrednicy nieruchomości
 • domy i portale aukcyjne, antykwariaty
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji gotówkowych na kwoty w wysokości co najmniej 10 000 euro

Aplikacja do przesyłania danych do GIIF

W celu dopełnienia formalności względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, uruchomiony został specjalny system, który umożliwia przesyłanie wymaganej dokumentacji drogą elektroniczną. System ten dostępny jest na stronie https://www.giif.mofnet.gov.pl/.

Kwalifikowany podpis elektroniczny do raportów GIIF

W celu realizacji założeń ustawy AML, wszystkie dane elektroniczne przesyłane przez podmioty i instytucje wymagają zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeśli nie dysponujesz takim podpisem, możesz szybko uzyskać go u dostawcy usług zaufania EuroCert.

Następnie wystarczy przygotować rejestr transakcji ponadprogowych oraz podejrzanych, podpisać certyfikatem kwalifikowanym i przesłać go w formie elektronicznej do GIIF.