Zespół Szkół Prywatnych w Katowicach wydaje swoim uczniom cyfrowe świadectwa szkolne, które zostają opieczętowane pieczęcią kwalifikowaną EuroCert oraz są przechowywane w systemie blockchain. Dzięki temu osoby kończące poszczególne klasy mogą posługiwać się bezpiecznymi cyfrowymi dokumentami, bez konieczności dysponowania świadectwami w formie papierowej.

Cyfrowe świadectwa ukończenia poszczególnych klas wydawane są przez Prywatną Szkołę Podstawową „Szkoła jak Dom”, Prywatną Szkołę Podstawową Complex of Silesian International Schools oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza. Wszystkie placówki należą do Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach. Uczniowie korzystają z usługi cyfrowych dyplomów na blockchainie, oferowanej przez firmę Billon. Autentyczność każdego pobranego dokumentu potwierdzana jest pieczęcią kwalifikowaną Eurocert, która sprawia, że świadectwo w wersji PDF traktowane jest na równi z dokumentem w wersji papierowej.

– Pieczęć kwalifikowana stosowana w placówkach edukacyjnych umożliwia wygodne posługiwanie się cyfrowymi dokumentami. Ma to znaczenie szczególnie w dobie pandemii koronawirusa, kiedy wiele czynności administracyjnych dokonywanych jest zdalnie. Placówki edukacyjne, które korzystają z usługi jaką jest pieczęć kwalifikowana, mogą bez przeszkód wydawać elektroniczne świadectwa bez obawy o ich wiarygodność. Kwalifikowana e-pieczęć to obecnie jedyne rozwiązanie na rynku, które w przypadku świadectw zapewnia jego autentyczność i moc prawną oraz określa źródło pochodzenia – mówi Damian Borkowski, Business Development Manager z Centrum Certyfikacji EuroCert.

Jak zaznacza Jolanta Kałuża, założycielka i dyrektorka Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach, usługa cyfrowych dyplomów na blockchainie od Billon, potwierdzonych pieczęcią kwalifikowaną Eurocert, to rozwiązanie odpowiadające obecnym czasom. Szkoła już od początku pandemii skutecznie wykorzystuje elektroniczne narzędzia. W placówce dyrekcja posługuje się także podpisem kwalifikowanym, który służy m.in. do sprawnego i szybkiego podpisywania umów cywilno-prawnych na odległość czy kontaktu z jednostkami administracji publicznej.

– Cieszymy się, że kolejna placówka edukacyjna w Polsce zdecydowała się na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają nie tylko codzienną pracę administracyjną w szkołach, ale przede wszystkim obsługę uczniów. Jest nam niezmiernie miło, że jako dostawca usług zaufanych, możemy ułatwić szkołom zawieranie umów z kontrahentami w trybie zdalnym oraz zapewnić autentyczność wszystkim generowanym przez nie dokumentom cyfrowym – dodaje Damian Borkowski z EuroCert.

Pieczęć kwalifikowana EuroCert to usługa, z której mogą korzystać wszystkie placówki edukacyjne w Polsce. Dzięki przepisom eIDAS cyfrowe świadectwo potwierdzone pieczęcią kwalifikowaną akceptowane jest na terenie całej Unii Europejskiej.