Wprowadzając nowy system rejestracji faktur, Ministerstwo Finansów robi kolejny krok w kierunku usprawnienia cyfrowego obiegu dokumentów. Automatyzację wszelkich  procesów w ramach KSeF umożliwi przedsiębiorcom kwalifikowana pieczęć elektroniczna ECQSS – nasza autorska usługa w chmurze. Od stycznia 2022 roku firmy uzyskały możliwość dokumentowania transakcji handlowych przy pomocy tzw. faktur ustrukturyzowanych. Są to faktury wystawione poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF) wraz z przydzielonym indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Faktura ustrukturyzowana to dokument wystawiony wyłącznie elektronicznie i zgodnie z określonym przez Ministerstwo Finansów wzorem dokumentu. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych jest obecnie dobrowolne. Zgodnie jednak z zapowiedziami Ministerstwa Finansów obowiązek ten wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r. i będzie dotyczył zarówno płatników VAT, jak i podatników z niego zwolnionych. Nowa jednolita e-faktura zastąpi wystawiane obecnie faktury papierowe i elektroniczne.

Jak działa Krajowy System e-Faktur?

KSeF jest systemem teleinformatycznym, poprzez który przedsiębiorcy, po wcześniejszym uwierzytelnieniu, wystawiają i otrzymują faktury ustrukturyzowane. Dla podatnika oznacza to zmianę procesu wystawiania i odbierania dokumentów. Po wystawieniu faktury, Krajowy System e-Faktur automatycznie przydzieli dokumentowi numer identyfikacyjny. Taka faktura będzie możliwa do pobrania przez kontrahenta. Do wystawienia i otrzymania faktury przedsiębiorca może wykorzystać bezpłatne narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów lub programy komercyjne.

Jak zacząć korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur?

By zacząć korzystać z KSeF, należy wykonać kilka kroków. Umożliwi je kwalifikowana pieczęć elektroniczna ECQSS od EuroCert, jednej z pięciu firm w Polsce, posiadających status kwalifikowanego dostawcy usług zaufania. Daje ona szereg możliwości użytkownikom Krajowego Systemu e-Faktur: założenie profilu w Aplikacji Podatnika i uwierzytelnienie go, wystawianie i odbieranie faktur, a także nadawanie uprawnień podmiotom lub osobom do wystawiania lub odbierania faktur w KSeF w imieniu firmy.

Pieczęć identyfikuje cyfrową tożsamość i gwarantuje identyfikację podmiotu, który jest autorem dokumentu. Korzystają z niej zwykle organizacje posiadające osobowość prawną np. spółki lub instytucje publiczne. 

Uniwersalność pieczęci elektronicznej

W pieczęci znajdują się jedynie dane podmiotu, a nie dane osobowe, jak w przypadku podpisu. Oznacza to, że będąc przypisana do organizacji, nie jest uzależniona od rotacji pracowników, co zwykle wiąże się z koniecznością wymiany podpisów i niepotrzebnymi kosztami. Posiada moc prawną, ale nie można nią zaciągnąć zobowiązania w imieniu firmy. 

Zarejestruj i uwierzytelnij firmę w KSeF 100% online
bez tracenia czasu w Urzędzie 💼

Sprawdź pieczęć elektroniczną KSeF

W odróżnieniu od e-podpisu, wdrażając w organizacji kwalifikowaną pieczęć elektroniczną można całkowicie zautomatyzować procesy podpisywania dokumentów. W przypadku podpisu użytkownik musi się uwierzytelnić za każdym razem – mówi Łukasz Konikiewicz, CEO EuroCert. – Ponadto pieczęć elektroniczna umożliwia automatyczne rejestrowanie i uwierzytelnienie w KSeF bez potrzeby składania wniosku, jak również nadawanie uprawnień podmiotom lub osobom do wystawiania lub odbierania faktur.

Pieczęć w chmurze bardziej wszechstronna

W erze dynamicznego rozwoju usług w chmurze (model SaaS), również usługa pieczęci kwalifikowanej dostępna jest zdalnie. – ECQSS  (EuroCert Qualified Seal Server) to pieczęć kwalifikowana EuroCert wraz z oprogramowaniem podpisującym w postaci chmurowej.  Rozwiązanie umożliwia masowe, dużo szybsze pieczętowanie dokumentów niż pieczęcią tradycyjną – wyjaśnia Łukasz Konikiewicz. – Z punktu widzenia użytkownika to narzędzie wygodne i nowoczesne. Utrzymanie, rozwój i aktualizacja odbywają się po naszej stronie. Po stronie klienta pozostaje jedynie integracja usługi ECQSS za pomocą API z własnym systemem obiegu dokumentów, tj. z oprogramowaniem EZD, ERP lub innym.

Usługa kwalifikowanej pieczęci ECQSS jest w pełni zgodna z rozporządzeniem eIDAS, dzięki czemu dokumenty nią “przypieczętowane” mają moc prawną na terenie całej Unii Europejskiej.  

Oprócz pieczęci i podpisu kwalifikowanego istnieją również inne możliwości uwierzytelnienia pozwalające na korzystanie z KSeF – Można np. złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o dostęp do korzystania z Aplikacji, można także dokonać tego poprzez token. Pieczęć elektroniczna ECQSS ma jednak tę przewagę, że jest dostępna czy to w naszym sklepie online czy też u Partnerów niemal natychmiast. Wszystko dzięki temu, że jest rozwiązaniem uniwersalnym – można z niej korzystać od razu, bez konieczności tworzenia usługi dedykowanej, co wpływa też korzystnie na jej niższy koszt – komentuje Łukasz Konikiewicz z EuroCert

Korzyści z wdrożenia KSeF

Zdaniem Ministerstwa Finansów, wdrożenie KSeF to kolejny krok ku cyfryzacji i automatyzacji obiegu i księgowania faktur między podatnikami. Dokumenty będą przechowywane i archiwizowane w systemie KSeF przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Wprowadzenie jednego standardu faktury zwiększy szybkość wymiany danych między przedsiębiorcami i usprawni obrót gospodarczy. Wystawiona faktura będzie udostępniona w czasie rzeczywistym, co wpłynie również na automatyzację procesów księgowych.

Rozpoczynając korzystanie z KSeF jeszcze w 2022 roku, przedsiębiorcy mogą liczyć na pewne korzyści. Na przykład firma nie musi składać plików JPK_FA, ponieważ zawarte w nich informacje znajdą się w systemie. Ponadto, wystawianie faktur ustrukturyzowanych uprawnia podatnika do zwrotu VAT w ciągu 40, a nie 60 dni. Przedsiębiorcy nie będą musieli również przechowywać faktur w odrębnych systemach IT. Rozwiązanie gwarantuje też większe bezpieczeństwo dla przedsiębiorcy – faktura będzie przesyłana do kontrahenta natychmiast, dzięki czemu nie będzie on mógł twierdzić, że jej nie otrzymał.

Więcej na temat usługi ECQSS Seal przeczytasz w tym wpisie: Chmurowa kwalifikowana pieczęć elektroniczna ECQSS.

Jak uwierzytelnić i zarejestrować firmę do KSeF?

Jeśli interesuje cię uzyskanie pieczęci kwalifikowanej ECQSS dla twojej firmy lub instytucji, zapraszamy do kontaktu ze specjalistą Centrum Certyfikacji EuroCert. Pomożemy w wyborze rozwiązania optymalnego pod kątem twoich potrzeb oraz odpowiemy na nurtujące Cię pytania.